Montuj z Venture Industries

Montuj z Venture Industries

Regulamin promocji : 

1 .Nagrody są przyznawane za łączną kwotę zakupów w czasie trwania promocji.

2. Promocja trwa od  30 września 2017r. do wyczerpania zapasów.

3. Dla celów podatkowych w przypadku otrzymania nagrody wystawiona zostanie faktura na kwotę 1 PLN netto.

4. W promocji uczestniczyć mogą firmy

nieposiadające przeterminowanych zobowiązań wobec BUD-WENT Mieczysław Filipiak

5 . Wszystkie podane progi promocyjne są kwotami netto.

6. Nagrody zostaną wręczone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia promocji.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem .