Termostaty

Termostaty służą włączania/wyłączania urządzenia grzewczego lub wentylatora przy ustawionej temperaturze (styk przełączalny).