Centrala Vallox 101MV NOWOŚĆ

Centrala Vallox 101MV NOWOŚĆ

Vallox 101 MV to najniższa z jednostek z serii MV, ale tak jak cała seria ma duże możliwości. Wbudowany czujnik wilgotności zarządza jednostką automatycznie a sterowanie za pomocą panelu MyValloxControl sprawia, że sterowanie wentylacją jest bardzo intuicyjne.  Centrala wyposażona jest w autorski system odszraniania wymiennika ciepła oraz automatyczny bypass lato-zima.

Nowoczesny, estetycznie wyglą-dający panel sterowania. Dzięki MyVallox Control możemy stero-wać wentylacją za pomocą za-równo panelu sterowania jak i przez sieć LAN oraz internet. Panel posiada 4 tryby pracy – w domu, poza domem, booster oraz funk-cja kominkowa. Możemy profilami sterować ręcznie lub za pomocą nastawy tygodniowej. Niniejszy sterownik oprócz dostępu do inter-netu wyróżnia się obsługą wbudo-wanego w jednostkę czujnika wil-gotności oraz dostępem do wielu statystyk. Więcej informacji...