Promocja Venture- kupuj i zdobywaj nagrody

Promocja Venture- kupuj i zdobywaj nagrody

 

 

1 .Nagrody są przyznawane za łączną kwotę zakupów produktów Venture Industries w czasie trwania promocji.
2. Promocja trwa od 30 września 2018r. 
do wyczerpania zapasów.
3. Dla celów podatkowych w przypadku otrzymania 
nagrody wystawiona zostanie faktura
 na kwotę 1 PLN netto.
4. W promocji uczestniczyć mogą firmy 
nieposiadające przeterminowanych zobowiązań wobec BUD-WENT Mieczysław Filipiak
5 . Wszystkie podane progi promocyjne są kwotami netto.
6. Nagrody zostaną wręczone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia promocji.