Wyjątkowe ceny na centrale SAVE VSR 500 SAVE TOUCH Systemair

Wyjątkowe ceny na centrale SAVE VSR 500 SAVE TOUCH Systemair

Już od dziś wyjątkowe ceny na centrale Systemair SAVE VSR 500 SAVE TOUCH. 

To nowoczesna centrala rekuperacyjna Systemair VSR 500 SAVE TOUCH z odzyskiem ciepła jest przeznaczona do wentylowanych pomieszczeń o powierzchni do około 400 m2. Obudowa tego modelu jest wykonana z podwójnej blachy ocynkowej wraz z izolacją. Wyposażona jest w automatykę kontrolno-sterującą oraz wyskosprawny wymiennik obrotowy, który posiada funkcję transferu wilgoci ( regulacja prędkości rotora przenosi wilgoć z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego). Zastosowany silnik EC oraz filtry o małym spadku ciśnienia pozwalają na zmniejszenie zużycia energii oraz zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power = Moc Właściwa Wentylatora) oraz niski poziom dźwięku.

 

Więcej informacji oraz szczegóły cenowe uzyskasz w naszym dziale handlowym ---> kliknij 

.