Automatyka

Pozwala na sterowanie wydajnością systemu DGP

Automatyka sterująca umożliwia sterowanie (w trybie ręcznym lub automatycznym) pracą aparatu nawiewnego, a tym samym wydajnością instalacji.

dev