Chłodnice freonowe

Chłodnica freonowa jest wymiennikiem ciepła służącym do schłodzenia powietrza w instalacji wentylacji lub klimatyzacji.

dev