Klapy okrągłe

Klapy prostokątne

MD_OFERTAPL_WIECEJ

Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo w budynkach. Montowane są w przewodach wentylacyjnych. Ich zasada działania polega na tym, że w sytuacji pożaru ich zamknięcie powoduje oddzielenie strefy ognia od nieobjętej żywiołem. Instalowane są zarówno w położeniu pionowym jak i poziomym, niezależnie od rodzaju ścian (włącznie z kartonowo-gipsowymi). Dzięki zastosowaniu klap zmniejszamy ryzyko rozprzestrzenienia się ognia i dymu oraz wysokich temperatur w całym budynku. Klapami sterują oraz je uruchamiają w razie potrzeby wyzwalacze termiczne, bezpieczniki lub siłowniki. W zależności od ustawień, np. zbyt wysokiej tempreatury zamykana jest dana strefa. Nasza oferta bogata jest w producentów takich jak Smay, Mercor, Alnor.

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Jedno z najbardziej wydajnych, efektywnych i niezawodnych rozwiązań w walce z pożarem budynków to bez wątpienia klapa przeciwpożarowa odcinająca o wysokiej odporności ogniowej. Montuje się je w wentylacji ogólnej, wspólnej dla całego obiektu, dzięki czemu w momencie powstania zagrożenia strefa objęta pożarem zostaje szybko odcięta od pozostałej części budynku, zapobiegając rozprzestrzenianiu się szkodliwego dymu, wysokiej temperatury i oczywiście płomieni. Za uruchomienie klap przeciwpożarowych odpowiedzialne są – w zależności od modelu – wyzwalacze termiczne, siłowniki bądź bezpieczniki. Dużą zaletą opisywanego systemu ochrony przeciwpożarowej jest to, że można go zastosować właściwie we wszystkich typach budynków, włącznie z tymi, w których ściany wykonane są z płyt kartonowo – gipsowych. Firma Bud-Went prowadzi sprzedaż klap okrągłych i prostokątnych wiodących, światowych producentów.

Główne zadanie klap odcinających to zamknięcie strefy w budynku, w której rozwinął się pożar, przy czym ich zamknięcie nie wpływa na prace instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w częściach budynków, w których niebezpieczeństwo i zagrożenie pożarem nie występuje. Systemy przeciwpożarowe, którymi są klapy odcinające, na mocy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stanowią obowiązkowy element w przewodach wentylacji i klimatyzacji zakładanych w nowo powstających budynkach mieszkalnych oraz użytkowych. Są one bez wątpienia mechanizmem skutecznie podnoszącym „odporność ogniową” bloków, domów czy biurowców, dlatego tak ważne jest, aby inwestorzy mieli dostęp do jak najnowszych technologii i produktów. Ich użytkowanie sprzyja podniesieniu poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników danego obiektu. W naszej ofercie znajdą Państwo jedynie solidne i wysokiej jakości produkty - gwarantujemy też wykonywanie usług na najwyższym poziomie.

Zabezpieczenie budynków przed pożarem

Kwestia zapewnienia odpowiedniej ochrony pożarowej powinna być priorytetem podczas tworzenia projektu dla nowo powstającego budynku. Opisywane tu klapy przeciwpożarowe odcinające to już nie tylko opcja, ale wręcz obowiązek. Co zatem warto o nich wiedzieć?

Typowa klapa odcinająca posiada metalową obudowę, wykonaną z blachy ocynkowanej lub stali nierdzewnej, element sterujący oraz zrobioną z materiału ognioodpornego przegrodę odcinającą. W zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów i technologii sterujących, klapy różnią się ceną, sposobem montażu, odpornością ogniową i sposobem ich eksploatacji. W ofercie firmy Bud-Went dostępne są sprawdzone, solidne i nowoczesne produkty, spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa. Posiadamy artykuły takich producentów jak Smay, Mercor czy Alnor. Zapewniamy swoim kontrahentom fachowe doradztwo i pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas klapach przeciwpożarowych, zapraszamy do kontaktu.

dev