Obrotowe

Obrotowe nasady kominowe wprawiane w ruch wirowy poprzez wiatr, wspomagają ciąg kominowy w przewodach wentylacyjnych.

dev