Podpory dachowe

Stopy dachowe do podpierania konstrukcji nośnych dla: urządzeń, ciągów wentylacyjnych, instalacji, solarów i chodników na dachach.

dev