Wywietrzniki dachowe

Wywietrzniki grawitacyjne mają za zadanie wspomagać naturalną wentylację grawitacyjną, a dokładnie - grawitacyjny odpływ powietrza z pomieszczeń. Konstrukcja wywietrznika umożliwia wytworzenie podciśnienie. Podciśnienie to jest niższe niż ciśnienie panujące w pomieszczeniach, które mają być wentylowane. Ta różnica (gradient) ciśnień powoduje, że powietrze dąży do jego wyrównania i przemieszcza się w kierunku od ciśnienia wyższego do niższego. Tak więc powstałe podciśnienie wymusza ruch powietrza w kanale wentylacyjnym od pomieszczenia do dachu.