Kurtyna powietrzna AD 200 A/E/W

Kurtyna drzwiowa AD 200 A/E/W
Kurtyna drzwiowa AD 200 A/E/W
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

AD 200 to kurtyna powietrzna drzwiowa o nowoczesnym kształcie, przeznaczona do montażu nad drzwiami na wysokości do 2,5 m. AD 200 tworzy barierę powietrzną, która efektywnie ogranicza przeciągi i zabezpiecza komfort termiczny wewnątrz budynku. Główne oszczędności, stosując kurtynę, uzyskujemy ograniczając straty energii poprzez otwarte drzwi. Zastosowanie regulowanej kratki wylotowej umożliwia ukierunkowanie nadmuchu, co zwiększa efektywność działania kurtyny. AD 200 w wersji z grzałkami elektrycznymi albo wymiennikiem wodnym może wspomagać system grzewczy w budynku. Wersje AD 200 bez podgrzewu nadają się do stosowania w chłodniach lub pomieszczeniach klimatyzowanych. Kurtyna może zostać zabudowana w suficie podwieszanym. W przypadku szerszych drzwi, kurtyny mogą być montowane jedna obok drugiej i sterowane jednym panelem CB i jednym termostatem. Trzy różne długości ułatwiają zabezpieczanie wejść o różnych szerokościach. AD 210C to modele kompaktowe z wbudowanym sterowaniem i termostatem, wyposażone w przewód zasilający z wtyczką. (AD 210C05 - sam przewód).

  • Niski poziom głośności.
  • Obudowa ze stali cynkowanej ogniowo, zabezpieczonej antykorozyjnie i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9016.
  • Regulowany rozstaw wsporników montażowych.
  • Urządzenie łatwe w montażu.
  • Kompaktowe wymiary.
  • Urządzenie przyjazne w obsłudze serwisowej.
  • Zoptymalizowany przepływ powietrza zgodnie z Thermozone technology.

Montaż

Kurtyna AD 200 jest mocowana na stałe do ściany albo do sufitu - przy użyciu szpilek oraz zestawu montażowego. Kurtyny mogą być zabudowane w suficie podwieszanym. Urządzenie musi zostać zawieszone w pozycji poziomej z kratką nawiewną skierowaną w dół. Minimalna odległość wylotu powietrza od materiałów łatwopalnych wynosi: 50 mm. Rozstaw wsporników montażowych jest regulowany, co ułatwia zawieszenie kurtyny. Wsporniki są dostarczane wraz z kurtyną. Kurtyny o długości 2 m powinny być mocowane przy użyciu 3 wsporników. Najlepszy efekt przynosi pokrycie kurtynami całej szerokości wejścia i ich montaż jak najbliżej krawędzi drzwi. Przy szerszych drzwiach jest możliwy montaż kilku urządzeń obok siebie tak, aby tworzyły zespół kurtyn. Kurtyny powinny być montowane tak blisko siebie, jak to możliwe.

Podłączenie elektryczne AD 200E

Urządzenie powinno być izolowane elektrycznie za pomocą 3 polowego rozłącznika o minimalnym odstępie między stykami 5 mm. Podłączenie przewodów elektrycznych poprzez przepusty na górnej powierzchni kurtyny. Terminal podłączeniowy grzałek może być zasilony przewodami o maksymalnym przekroju 16 mm2, a terminal podłączeniowy obwodu sterowania – 4 mm2. Standardowo w kurtynach z grzałkami elektrycznymi obwody zasilania i sterowania są poprowadzone oddzielnie. Wyjątek stanowią kurtyny o mniejszej mocy grzewczej (prąd poniżej 16A), gdzie obwód zasilania grzałek i sterowania jest wspólny. W AD 220E grzałki elektryczne są podzielone na dwie niezależnie zasilane sekcje.

Podłączenie AD 200W

Podłączenie przewodów elektrycznych obwodu sterowania poprzez przepusty na górnej prawej powierzchni kurtyny (patrząc od wewnątrz budynku). Króćce podłączeniowe wymiennika (DN 15, 1⁄2") usytuowane są na górnej lewej powierzchni kurtyny (patrząc od wewnątrz budynku).

Sterowanie

Zimne

Przepływ powietrza sterowany ręcznie za pomocą 3-stopniowego regulatora CB30N.

Z grzałkami elektrycznymi

Poziom 1
Przepływ powietrza sterowany ręcznie. Termostat pomieszczeniowy reguluje 2 - stopniowo moc grzewczą. Kompletny zestaw sterowania stanowią:
CB32N – regulator, 3 prędkości wentylatora, 2 stopnie mocy grzewczej,
RTI2 - 2 - stopniowy termostat elektroniczny (opcjonalnie KRT2800).

Poziom 2
Przepływ powietrza i moc grzewcza sterowana automatycznie w funkcji położenia drzwi i temperatury wewnętrznej. Przy otwartych drzwiach wentylatory pracują na najwyższej prędkości, a po ich zamknięciu po nastawionym czasie (2s - 10 min.) przechodzą na prędkość najniższą, o ile jest konieczność wyrównania temperatury, albo wyłączają się. Termostat steruje mocą grzewczą. Dla przykładu: temperatura na termostacie jest ustawiona na 23 °C, a różnica międzystopniowa na 4 °C. Przy drzwiach zamkniętych termostat załączy grzanie poniżej 19 °C. Przy drzwiach otwartych termostat załączy grzanie poniżej 23 °C. W innej sytuacji grzałki pozostają
wyłączone. Kompletny zestaw sterowania stanowią:
CB32N – regulator, 3 prędkości wentylatora, 2 stopnie mocy grzewczej,
MDC – czujnik drzwiowy i przekaźnik czasowy,
RTI2 - 2 - stopniowy termostat elektroniczny (opcjonalnie KRT2800).

Poziom 3
Przepływ powietrza i moc grzewcza sterowana automatycznie w funkcji położenia drzwi oraz temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
Sercem układu jest zaawansowany technologicznie regulator mikroprocesorowy o nowoczesnym wyglądzie zewnętrznym. Dla łatwości i szybkości montażu wszystkie parametry pracy zostały wprowadzone do pamięci regulatora. Kompletny zestaw sterowania stanowią:
ADEA – sterownik wyposażony w zewnętrzny i wewnętrzny czujnik temperatury oraz czujnik drzwiowy,
ADEAEB – zewnętrzna skrzynka sterująca w obudowie.

Z wymiennikiem wodnym

Poziom 1
Przepływ powietrza sterowany ręcznie. Termostat pomieszczeniowy reguluje moc grzewczą poprzez zawory z siłownikami. Kompletny zestaw sterowania stanowią:
CB30N – regulator, 3 prędkości wentylatora,
T10 – termostat pomieszczeniowy - IP 30 (opcjonalnie KRT1900 - IP 55),
VR20/25 - zespół zaworów regulacyjnych (opcjonalnie tylko zawór z siłownikiem TVV20/25 + SD20).

Poziom 2
Przepływ powietrza i moc grzewcza sterowana automatycznie w funkcji położenia drzwi i temperatury wewnętrznej. Przy otwartych drzwiach wentylatory pracują na najwyższej prędkości, a po ich zamknięciu po nastawionym czasie (2s - 10 min.) przechodzą na prędkość najniższą, o ile jest konieczność wyrównania temperatury, albo wyłączają się. Termostat steruje mocą grzewczą. Dla przykładu: temperatura na termostacie jest ustawiona na 23 °C, a różnica międzystopniowa na 4 °C. Przy drzwiach zamkniętych termostat załączy grzanie poniżej 19 °C. Przy drzwiach otwartych termostat załączy grzanie poniżej 23 °C. W innej sytuacji zawory pozostają
zamknięte. Kompletny zestaw sterowania stanowią:
CB30N – regulator, 3 prędkości wentylatora,
MDC – czujnik drzwiowy i przekaźnik czasowy,
RTI2 - 2 - stopniowy termostat elektroniczny (opcjonalnie KRT2800),
VR20/25 - zespół zaworów regulacyjnych (opcjonalnie tylko zawór z siłownikiem TVV20/25 + SD20).

Poziom 3
Przepływ powietrza i moc grzewcza sterowana automatycznie w funkcji położenia drzwi oraz temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Sercem układu jest zaawansowany technologicznie regulator mikroprocesorowy o nowoczesnym wyglądzie zewnętrznym. Dla łatwości i szybkości montażu wszystkie parametry pracy zostały wprowadzone do pamięci regulatora. Kompletny zestaw sterowania stanowią:
ADEA – sterownik wyposażony w zewnętrzny i wewnętrzny czujnik temperatury oraz czujnik drzwiowy,
ADEAEB – zewnętrzna skrzynka sterująca w obudowie,
VR20/25 - zespół zaworów regulacyjnych (opcjonalnie tylko zawór z siłownikiem TVV20/25 + SD20).

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypMoc
[kW]
Wydajność powietrza
[m3/h]
Poziom ciśnienia akustycznego1)
[dB(A)]
Δt2)
[oC]
Napięcie
[V]
Natężenie
[A]
Długość
[mm]
Masa
[kg]
Stopień ochrony
Thermozone AD 200 A - zimna
AD210A   900/1400 41/51   230 0,50 1020 12 IP 21
AD215A   1300/2100 43/53   230 0,60 1530 16 IP 21
AD220A   1800/2800 44/54   230 1,00 1960 28 IP 21
Thermozone AD 200 E/C - z grzałkami elektrycznymi
AD210C03 1,50/3,00 900/1400 41/47 10/6 230 13,50 1020 13 IP 21
AD210C05 2,30/4,50 900/1400 41/47 15/10 230 20,10 1020 13 IP 21
AD210E03 1,50/3,00 900/1400 41/51 10/6 230/4003) 13,50/4,80 1020 13 IP 21
AD210E06 3,00/6,00 900/1400 41/51 20/13 4003) 9,20 1020 14 IP 21
AD210E09 6,00/9,00 900/1400 41/51 30/19 4003) 13,50 1020 16 IP 21
AD215E05 2,30/4,50 1300/2100 43/53 10/6 4003) 7,10 1530 19 IP 21
AD215E09 6,00/9,00 1300/2100 43/53 20/13 4003) 13,60 1530 23 IP 21
AD215E14 9,00/13,50 1300/2100 43/53 34/21 400 | 2304) 20,00 1530 23 IP 21
AD220E12 6,00/12,00 1800/2800 44/54 20/13 400 | 2304) 18,20 1960 32 IP 21
AD220E18 9,00/18,00 1800/2800 44/54 30/19 400 | 2304) 26,90 1960 32 IP 21
Thermozone AD 200 W - z wymiennikiem wodnym
AD210W   750/1200 38/49 38/34 230 0,50 1020 15 IP 21
AD215W   1100/1800 40/51 38/34 230 0,60 1530 21 IP 21
AD220W   1500/2400 41/52 38/34 230 1,00 1960 31 IP 21

1) mierzony przy odległości od źródła 5 m, współczynniku kierunkowym 2 i powierzchni absorpcji 200 m2
2) Δt = podniesienie temperatury przy pełnej mocy i najniższym/najwyższym przepływie powietrza
3) napięcie albo 400V albo 230V, jeżeli prąd większy niż 16A
4) grzałki elektryczne podzielone na 2 oddzielne sekcje

Wydajność grzejna AD 200 W
TypPrędkośćPrzepływ powietrza
[m3/h]
Temperatura powietrza zasysanego +15 oCTemperatura powietrza zasysanego +20 oC
Moc grzewcza
[kW]
Temperatura powietrza wylotowego
[oC]
Przepływ wody
[l/s]
Moc grzewcza
[kW]
Temperatura powietrza wylotowego
[oC]
Przepływ wody
[l/s]
Temperatura wody 90/70 oC
AD210W max 1200 9,30 37 0,11 8,50 41 0,10
min 750 7,10 43 0,08 6,50 45 0,07
AD215W max 1800 14,30 38 0,17 13,10 41 0,15
min 1100 10,80 44 0,12 10,00 46 0,11
AD220W max 2400 18,60 37 0,22 17,10 41 0,20
min 1500 14,30 43 0,17 13,10 45 0,15
Temperatura wody 80/60 oC
AD210W max 1200 7,70 34 0,09 7,00 37 0,08
min 750 6,00 38 0,07 5,40 41 0,06
AD215W max 1800 11,90 34 0,14 10,70 37 0,12
min 1100 9,00 39 0,10 8,20 42 0,09
AD220W max 2400 15,50 34 0,18 14,00 37 0,16
min 1500 11,90 38 0,14 10,80 41 0,12
Temperatura wody 60/50 oC
AD210W max 1200 5,70 29 0,13 5,00 32 0,11
min 750 4,40 32 0,10 3,80 35 0,09
AD215W max 1800 8,80 29 0,21 7,60 32 0,18
min 1100 6,60 32 0,15 5,80 35 0,13
AD220W max 2400 11,40 29 0,27 9,90 32 0,23
min 1500 8,80 32 0,20 7,60 35 0,18
Temperatura wody 60/40 oC
AD210W max 1200 4,60 26 0,05 3,80 29 0,04
min 750 3,60 29 0,04 3,00 32 0,03
AD215W max 1800 7,10 26 0,08 5,90 29 0,07
min 1100 5,40 29 0,06 4,50 32 0,05
AD220W max 2400 9,30 26 0,11 7,70 29 0,09
min 1500 7,20 29 0,08 6,0 32 0,07

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

Spadek ciśnienia wody na wymienniku AD 200 W
Spadek ciśnienia wody na zaworach
zmierzony przy średniej temperaturze 70 °C (PVV80/60)

Współczynniki korekcyjne K dla innych temperatur
Średnia temperatura wody [°C] 40 50 60 70 80 90
K [-]
1,10 1,06 1,03 1,00 0,97 0,93

MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev