Odsysacz spalin BEL-SSAK

Odsysacz spalin BEL-SSAK
Odsysacz spalin BEL-SSAK
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Odsysacz spalin BEL-SSAK służy do usuwania z garaży spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania np. straży pożarnych, gdzie wymagana jest pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Może być stosowany do pojazdów posiadających rurę wydechową z boku lub z tyłu pojazdu.

Budowa

Zespół wyciągowy składa się z belki jezdnej – prowadnicy z przewodem elastycznym, podwieszonej do sufitu (zalecana wysokość – około 4 m), po której porusza się wózek jezdny z podłączonym do niego elastycznym przewodem ssącym. Pionowy odcinek posiada zamontowany uchwyt z wbudowanym elektromagnesem służącym do przymocowania przewodu elastycznego do zwory umocowanej na boku karoserii samochodu. Wewnątrz przewodu elastycznego jest umieszczony przewód elektryczny doprowadzający prąd do elektromagnesu. Na końcu przewodu zamocowana jest odpowiednio ukształtowana ssawa fajkowa. Zworę na ścianie karoserii umieszcza się w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowała się naprzeciw wylotu rury wydechowej, z niewielkim dystansem. Dystans ten powinien zapewnić bezpieczne podłączenie ssawki. W momencie wyjazdu pojazdu z garażu, wózek odsysacza przesuwa się po prowadnicy. Na wózku znajduje się wyłącznik krańcowy, który powoduje automatyczne odłączenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Zostanie ona podciągnięta do góry przez sprężynę umieszczona wewnątrz przewodu elastycznego. Nieruchoma końcówkę przewodu elastycznego należy podłączyć do instalacji wyciągowej. Zaleca się współpracę odsysacza z wentylatorem dachowym lub kołnierzowym. Wentylator wyciągowy może być uruchamiany ręcznie lub drogą radiową, przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Pozostałe elementy wyposażenia elektrycznego to: zespół elektryczny ZE-SSAK, odbiornik radiowy i zespół pomocniczy. Przy wyjeździe samochodu z garażu nastąpi samoczynne wyłączenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator włącza się samoczynnie przed wjazdem do garażu. Czas opóźnienia, po którym nastąpi wyłączenie wentylatora, może być regulowany.

Odsysacz BEL-SSAK współpracujący z wentylatorem dachowym


MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Wydajność na ssawie
[m3/h]
Opory przepływu
[Pa]
Masa
[kg]
Odporność termiczna przewodu elastycznego*
[oc]
Nr artykułu
BEL-SSAK-6 1500 2000 40 200 804O80
BEL-SSAK-9 1500 2300 60 200 804O81
BEL-SSAK-12 1500 2600 70 200 804O82
BEL-SSAK-15 1500 2900 82 200 804O83

* odporność termiczna przewodu elastycznego przy samej ssawce wynosi 300oC

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
Typ Długość belki nośnej L
[m]
Zakres czynnego ruchu ssawy L1max
[m]
BEL-SSAK-6 6 4,20
BEL-SSAK-9 9 6,50
BEL-SSAK-12 12 8,70
BEL-SSAK-15 15 11,00

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev