Centrala VSR 500 SAVE TOUCH Systemair

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

Informacje ogólne

Nowoczesna centrala rekuperacyjna Systemair VSR 500 SAVE TOUCH z odzyskiem ciepła jest przeznaczona do wentylowanych pomieszczeń o powierzchni do około 400 m2. Obudowa tego modelu jest wykonana z podwójnej blachy ocynkowej wraz z izolacją. Wyposażona jest w automatykę kontrolno-sterującą oraz wyskosprawny wymiennik obrotowy, który posiada funkcję transferu wilgoci ( regulacja prędkości rotora przenosi wilgoć z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego). Zastosowany silnik EC oraz filtry o małym spadku ciśnienia pozwalają na zmniejszenie zużycia energii oraz zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power = Moc Właściwa Wentylatora) oraz niski poziom dźwięku.

Strona główna panelu sterowania zawiera informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Można wybrać tryb MANUAL i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika. Tryb SAVECair AUTO ma wiele dostępnych funkcji, które regulują przepływ powietrza zależnie od stężenia CO2, obecności, wilgotności, harmonogramu itp. Kontrola funkcji od zapotrzebowania zapewnia efektywną i ekonomiczną pracę w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Symbole alarmów wskazują możliwe usterki i zgłaszają bezpośrednio alarmy, jeśli konieczna korekta. Jednostka wyposażona jest w płytkę przyłączeniową, która posiada wstępnie wyprowadzone wejścia i wyjścia ułatwiające montaż i instalację zewnętrznych czujników oraz zewnętrznych nagrzewnic i chłodnic. Wbudowana nagrzewnica elektryczna jest w standardzie.

Centrala SAVE VSR 500 może być ustawiona na podłodze lub poziomo pod sufitem. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest sufitowy zestaw montażowy. Szczegóły montażu znajdują się w instrukcji.

Dane techniczne

Główne zalety rekuperatora SAVE VSR 500 SAVE TOUCH :

• Wysokosprawny wymiennik obrotowy napędzany silnikiem EC z płynną regulacją

• Energooszczędne wentylatory RadiCal z silnikami EC, niski współczynnik SFP oraz niski poziom dźwięku

• Funkcja transferu wilgoci z automatyczną regulacją od oblodzenia (wbudowany czujnik wilgoci na wywiewie)

• Regulacja wydajności w zależności od bieżących potrzeb

• Sterowanie SAVECair z pojemnościowym kolorowym ekranem dotykowym ułatwiającym użytkowanie i uruchomienie

• Skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz centrali ułatwiająca montaż

• Komunikacja Modbus poprzez RS-485 w standardzie

• Dostęp do Internetu w obrębie chmury Systemair, moduł IAM jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

Charakterystyki

Ecodesign (Ekoprojekt)

Produkt  
Nazwa dostawcy Systemair  
Nazwa produktu SAVE VSR 500  
Podstawowa jednostka  
Spełnia ErP 2018  
JZE umiarkowany (SEC Avarage) -36,5 kWh/(m².a)
JZE chlodny (SEC cold) -79 kWh/(m².a)
JZE cieply (SEC warm) -12,2 kWh/(m².a)
JZE (SEC) klasa A  
Kategoria urządzenia RVU  
Typ urządzenia BVU  
Napęd Zintegrowane VSD  
Typ odzysku ciepła Regeneracyjne  
Sprawność temp. odzysku ciepła 83 %
qv max 641 m³/h
P maks. 347 W
Poziom mocy akustycznej LWA 50 dB(A)
qv ref 0,125 m³/s
P. s. ref 50 Pa
JPM/SPI 0,348 W/(m³/h)
CTRL 0,85  
RÓŻNE 1,1  
x-wykladnik 2  
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza 3 %
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza Nie dotyczy  
Przeniesienie 4 %
Typ produktu RAHU/AAHE  
RZE umiarkowany (AEC Average) 315 kWh
RZE chłodny (AEC cold) 315 kWh
RZE ciepły (AEC warm) 315 kWh
ROO umiarkowany (AHS Average) 4 440 kWh/a
ROO chłodny (AHS cold) 8 686 kWh/a
ROO ciepły (AHS warm) 2 008 kWh/a
Urządzenie z lokalnym sterowaniem według zapotrzebowania  
Spełnia ErP 2018  
JZE umiarkowany (SEC Avarage) -41 kWh/(m².a)
JZE chlodny (SEC cold) -84,5 kWh/(m².a)
JZE cieply (SEC warm) -16,1 kWh/(m².a)
JZE (SEC) klasa A  
Kategoria urządzenia RVU  
Typ urządzenia BVU  
Napęd Zintegrowane VSD  
Typ odzysku ciepła Regeneracyjne  
Sprawność temp. odzysku ciepła 83 %
qv max 641 m³/h
P maks. 347 W
Poziom mocy akustycznej LWA 50 dB(A)
qv ref 0,125 m³/s
P. s. ref 50 Pa
JPM/SPI 0,348 W/(m³/h)
CTRL 0,65  
RÓŻNE 1,1  
x-wykladnik 2  
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza 3 %
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza Nie dotyczy  
Przeniesienie 4 %
Typ produktu RAHU/AAHE  
RZE umiarkowany (AEC Average) 184 kWh
RZE chłodny (AEC cold) 184 kWh
RZE ciepły (AEC warm) 184 kWh
ROO umiarkowany (AHS Average) 4 548 kWh/a
ROO chłodny (AHS cold) 8 898 kWh/a
ROO ciepły (AHS warm) 2 057 kWh/a

Wymiary

Images Dimensions - SAVE VSR 500 SAVE Touch - Systemair

Pliki

Generuj wydruk

Zdjęcia

Zdjęcia główne

Zdjęcia dodatkowe

Informacje techniczne
Charakterystyki
Wymiary