Wentylator przeciwwybuchowy DAExC

Wentylator przeciwwybuchowy DAExC
Wentylator przeciwwybuchowy DAExC
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe typ DAEx wykonywane są ze specjalnego kompozytu poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym z domieszką substancji pozwalających uzyskać niski poziom rezystancji elektrycznej tworzywa, oraz tym samym zapewnić właściwą upłynność ładunku elektrostatycznego. Ze względu na właściwości tworzywa, jedynym możliwym kolorem wykonania wentylatora jest kolor czarny.

Wentylatory posiadają atest KDB 94.502 W na klasę wybuchowości IIA. IIB. IIC i klasę temperaturową T1, T2, T3.

Zasadnicze miejsca zastosowań to:

  • acetylenownie,
  • wodorownie,
  • lampownie górnicze,
  • akumulatorownie,
  • malarnie,
  • pralnie chemiczne,
  • magazyny chemiczne,
  • magazyny olejów i smarów itp.

Elementy montażowe wentylatora, zarówno te, w których zamocowany jest układ wirujący, jak również te, które są skręcone z podstawą dachową wzmocnione są dodatkowo pierścieniami stalowymi.


Pierścienie te znajdują się wewnątrz konstrukcji laminatowej, gdzie są trwale wlaminowane i nie posiadają przez to żadnego kontaktu zarówno z powietrzem wyciąganym przez wentylator, jak również z powietrzem atmosferycznym. Korozja tych elementów tym samym jest bardzo ograniczona. Wentylator do podstawy dachowej przykręcony jest przy pomocy śrub M8, dostarczanych wraz z urządzeniem. Śruby te, fabrycznie wkręcane są w pierścień dolny na średnicy podziałowej zgodnej z wymiarem podanym na rysunku złożeniowym. Stalowa rama układu wirującego oraz siatka nośna stanowiąca integralną część obudowy, malowane są proszkowo na kolor czarny. Elementy te przed malowaniem są czyszczone, odtłuszczone, oraz myte w różnych kąpielach, a po uzyskaniu powierzchni czystej pokrywane farbą proszkową wypalaną w piecach. Proces pokrywania elementów metalowych farbą proszkową jest wykonywany zgodnie z normą ISO 9000. Wirnik wentylatora wyważany jest statycznie i dynamicznie. Jakość wyrównoważenia 16 Gmm/kg (Q 2,5 VDI 2060) wystarcza na bezdrganiową pracę układu, tym bardziej, że po wyrównoważeniu na wyważarce, wirnik montowany jest na właściwym silniku i wraz z ramą sprawdzana jest jego praca w "łożyskach własnych" silnika. Jest to tym bardziej zasadne, że tak przeprowadzona korekta eliminuje wzajemne wpływy niedoważek resztkowych pozostawionych na tworniku silnika w procesie wyważania w fabryce silników elektrycznych i samego wirnika w procesie wyważania wirnika.
Tak wytworzony wentylator pozwala na długotrwałą bezawaryjną pracę, co przy niewielkim poziomie ciśnienia akustycznego stanowi o jego zaletach.

Napięcie zasilania wentylatora we wszystkich zakresach obrotów wentylatora wynosi 3 x 400V.

Produkt posiada dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do pracy w zakładach górniczych, a także jest wykonany zgodnie z dyrektywą:

 

DAExC na podstawie laminatowej B/I
DAExC na podstawie laminatowej B/I
DAExC-400 na podstawie laminatowej B/I
DAExC-400 na podstawie laminatowej B/I
DAExC na podstawie stalowej B/I
DAExC na podstawie stalowej B/I
DAExC-400 na podstawie stalowej B/I
DAExC-400 na podstawie stalowej B/I
DAExC-400 na podstawie tłumiącej PTS
DAExC-400 na podstawie tłumiącej PTS
DAExC na tłumiku TOS
DAExC na tłumiku TOS

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry eksploatacyjne silników przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej
napędzające wentylatory DAExC*
Typ
Prędkość 
obrotowa
[1/min]
Dane znamionowe silnika
Typ
silnika
Producent
Moc
[kW]
Grupa
wybuch.
Klasa
temp.
Czas
nagrzew.
[s]
Krotność
prądu
rozruchowego
[JA/JN]
Napięcie
[V]
Układ
połączeń
Prąd

JN
[A]
DAExC-160 1400 ExSKg-63-4A
BESEL
0,12 II T3 50,30 3,40 400 0,50
900 ExSKg-63-6B
BESEL
0,06 II T3 70,50 1,90 400 0,55
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 II T3 150,00 2,50 400 0,78
DAExC-200 1400 ExSKg-63-4B
BESEL
0,18 - - - 3,70 230/400 0,60
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,18 - - - 2,80 230/400 0,80
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 - - - 2,50 400 0,78
DAExC-250 1400 ExSKg-80-4A
BESEL
0,55 II T3 16,50 3,40
400 1,60
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 II T3 26,00 2,80
400 0,80
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 II T3 150,00 2,50 400 0,78

DAExC-315

1400 ExSKg-80-4A
BESEL
0,55 II T3 16,50 3,40 400 1,60
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 II T3 26,00 2,80 400 0,80
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 II T3 150,00 2,50 400 0,78
DAExC-315/MW 1400 ExSKh-80-4B
BESEL
0,75 II T3 20,00 4,60 400 2,10
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 II T3 26,00 2,80 400 0,80
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 II T3 150,00 2,50 400 0,78
DAExC-400 900 KPER-100-L6 br VEMMotors 1,40 - - 20,00 4,20 400 3,75
700 KPER-100hx8 br VEMMotors 0,95 - - 60,00 4,10 400 2,75

* Stopień ochrony silnika IP55

Przykładowa klasyfikacja najczęściej występujących gazów i par wybuchowych
Klasa wybuchowości Grupa zapłonowa
T1 T2 T3 T4 T5 T6 
IIA aceton
alkohol metylowy
amoniak
benzen
chlorek metylu
chlorek winylu
chlorobenzen
etan
oksylen
kwas octowy
octan metylu
propan
tlenek węgla
toulen
alkohol etylowy
alkohol
propylowy
benzyna
n-butan
chlorek etylu
octan n-propylu
aldehyd krotonowy
cykloheksan
n-pentan
n-heksan
n-heptan
n-dekan
olej opałowy
     
IIB cyjanowodór
etylen
gaz miejski
propylen techniczny
butadien
eter dwumetylowy
etylobenzen
tlenek etylu
akroleina 1,4 oksan eteroetylowy    
IIC wodór acetylen       dwusiarczek węgla

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariance pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi. Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5 dBA.

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev