Wentylator przeciwwybuchowy EMT

Wentylator przeciwwybuchowy EMT
Wentylator przeciwwybuchowy EMT
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Komory lakiernicze, laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, petrochemia itp. Wentylatory promieniowe EMT produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami zachowania jakości ISO 9001 i PN-EN 13980. Zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 (dawniej Z1 i/lub Z2) oraz kategorii 2D - strefa 21 i/lub 22 (dawniej Z21 i/lub Z22), lub dla kategorii 2G/D. Posiadają znak CE i odpowiadają wymaganiom Dyrektywy "ATEX" 94/9/EC, w tym normy EN 14986:2007.

Konstrukcja

Wentylatory przeciwwybuchowe EMT posiadają malowane wirniki aluminiowe. Niezależnie od kategorii, wirniki wyważane zgodnie z ISO 14694. Obudowa wykonana ze stopów aluminium, malowana na kolor RAL 9005 (czarny). Konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosiężnej i/lub aluminiowej minimalizujące ryzyko zaiskrzenia. Wentylator wyposażony jest standardowo w osłonę na wlocie i wylocie, oraz w dodatkowy zacisk uziemienia głównego.

Silnik elektryczny

Wyposażone w silniki elektryczne budowy wzmocnionej EEx e, trójfazowe 230/400V lub 400/690V 50Hz, przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w klasie temperaturowej T3 dla gazów (kategoria 2G i 3G) lub T125C dla pyłów (kategoria 2D i 3D). Silniki o innej klasie temperaturowej, różne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne życzenie. Wentylatory EMT przystosowane są do transportu medium o temperaturze w zakresie -20°C ÷ +60°C, gdzie otoczenie silnika elektrycznego nie może przekraczać -20°C ÷ +40°C. Transportowane medium, w zależności od kategorii, to: opary gazów, mgły, a także pyły. Standardowo wykonane w figurze LG 270, wykonanie urządzenia w innej figurze wymaga wcześniejszych uzgodnień. W wentylatorach EMT-160 i EMT-290 istnieje możliwość zmiany figury. Wybrane typy mogą być dostarczone w wersji przystosowanej do regulacji falownikiem. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagają ustaleń.

Uwaga

Instalator i użytkownik urządzenia jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w dyrektywie 1999/92/WE (tzw. "ATEX-USERS") (89/391/EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagrożonych wybuchem. Dla wentylatorów kategorii 2D obowiązkowe jest zastosowanie wibroizolatorów oraz systemu monitorowania wibracji (wyposażenie dodatkowe dostępne u specjalistycznych dostawców). Zalecamy również stosowanie osłon na otwór wlotowy i wylotowy wentylatora, układów monitorowania wibracji i temperatury oraz wibroizolatorów dla urządzeń wszystkich kategorii.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypSpecyfikacjaOznaczenie
wg ATEX
Wydydajność
[m3/h]
Ciśnienie
[Pa]
Prędkość obrotowa
[1/min]
Moc
[kW]
Natężenie
przy 400V
[A]
Masa
[kg]
Nr
artykułu
EMT-03 II 3G c T3 IP5X
230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 410 1200 2770 0,18 0, 50 9,2 45517300
EMT-25 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 460 1350 2770 0,25 0,70 9,8 45517310
EMT-50 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 690 2100 2720 0,55 1,40 16,0 45517320
EMT-90 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 1220 2150 2780 1,1 2,40 21,0 45517330
EMT-160 II 3G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 2040 2250 2860 2,2 4,70 39,0 45517340
EMT-290 II 3G c T3 IP5X 400D/690YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 3G Ex c e IIB T3 3700 3252 2875 4,0 7, 50 62,0 45517350
EMT-03 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 410 1200 2770 0,18 0, 50 9,2 45517400
EMT-25 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 460 1350 2770 0,25 0,70 9,8 45517410
EMT-50 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 690 2100 2720 0,55 1,40 16,0 45517420
EMT-90 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 1220 2150 2780 1,1 2,40 21,0 45517430
EMT-160 II 2G c T3 IP5X 230D/400YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 2040 2250 2860 2,2 4,70 39,0 45517440
EMT-290 II 2G c T3 IP5X 400D/690YV,
50Hz, II 2G EExe II
II 2G Ex c e IIB T3 3700 3252 2875 4,0 7, 50 62,0 45517450
EMT-03 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 410 1200 2770 0,37 0,99 25,8 45517500
EMT-25 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 460 1350 2770 0,37 0,99 26,0 45517510
EMT-50 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 690 2100 2720 0,55 1,39 29,9 45517520
EMT-90 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 1220 2150 2780 1,1 2,47 36,0 45517530
EMT-160 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 2040 2250 2860 2,2 4,64 64,7 45517540
EMT-290 II 2G c T4 IP5X 400VD/690VY,
50Hz, EEx de IIC
II 2G Ex c de IIB T4 3700 3252 2875 4,0 7,80 83,7 45517550
EMT-03 II 2G c T4 IP5X
230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 410 1200 2770 0,37 0,99 26,0 45517700
EMT-25 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 460 1350 2770 0,37 0,99 26,2 45517710
EMT-50 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 690 2100 2720 0,55 1,39 30,0 45517720
EMT-90 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 1220 2150 2780 1,1 2,47 36,0 45517730
EMT-160 II 2G c T4 IP5X 230VD/400VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 2040 2250 2860 2,2 4,64 65,0 45517740
EMT-290 II 2G c T4 IP5X 400VD/690VY,
50Hz, EEx d IIC
II 2G Ex c d IIC T4 3700 3252 2875 4,0 7,80 84,0 45517750
EMT-03 II 2D c T110oC ATEX

230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T110oC * 410 1200 2820 0,18 0, 50 8,8 45517800
EMT-25 II 2D c T110oC ATEX 230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T110oC * 460 1350 2770 0,25 0,69 9,4 45517810
EMT-50 II 2D c T130oC ATEX 230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T130oC * 690 2100 2720 0,55 1,37 15,4 45517820
EMT-90 II 2D c T130oC ATEX 230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T130oC * 1220 2150 2780 1,1 2,42 20,2 45517830
EMT-160 II 2D c T125oC ATEX 230D/400YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T125oC 2040 2250 2860 2,2 4,60 37,9 45517840
EMT-290 II 2D c T125oC ATEX 400D/690YV,
50Hz, Ex tD A21 IP65
II 2D Ex tDA21 IP6X T125oC 3700 3252 2875 4,0 7,80 61,0 45517850

* lub T125oC

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
TypABCDØd1Ød2Ød3Ød4Ød5Ød6Ød7EFGH*IJKLMNOP
[mm]
EMT-03 152 333 174 327 115 139 100 165 65 95 14 160 115 10 182 62 120 80 19 29,5 77,5 51 180
EMT-25 152 333 174 327 115 139 100 165 65 95 14 160 115 10 194 62 120 80 19 29,5 77,5 51 180
EMT-50 205 464 246 433 130 139 107 165 112 80 13 200 178 10 221 77 190 140 20 45 100 60 230
EMT-90 208 486 261 453 160 182 138 200 100 135 13 210 179 10 256 85 190 140 20 45 - - 240
EMT-160 224 595 342 506 200 220 170 250 168 125 13 220 215 12 344,5 107 210 180 20 16 - - 250
EMT-290 264 708 410 617 260 217 180 245 230 170 13 280 240 13 389,5 133 215 180 20 16 - - 250

* H zależny jest od wersji silnikowej

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev