Układ sterujący FAUST

Układ sterujący FAUST
Układ sterujący FAUST
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

Informacje ogólne

Projektując układ wentylacyjny nowopowstającego budynku, jak również planując remont istniejącego układu wentylacyjnego, proponujemy zastosowanie Falownikowego Układu Sterującego FAUST. Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. Na ograniczenia prędkości przepływu powietrza w nocy w budynkach mieszkalnych pozwalają przepisy Polskiej Normy PN-83 B-03430.

Użycie układu Faust przynosi następujące korzyści:

-> obniża poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory dachowe;
-> obniża zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów.


Układ FAUST przeznaczony jest do obsługi do pięciu wentylatorów dachowych.

Schematy podłączeń elektrycznych


Dane techniczne

Parametry techniczne - realizowane funkcje:

  • Częstotliwościowe sterowanie prędkością obrotową silników;

  • Kompletna konstrukcja modułowa;

  • Metalowa rozdzielnica - trwała, solidna, estetyczna;

  • Każdy silnik zabezpieczony wyłącznikiem silnikowym;

  • Jednofazowe zasilanie całego układu;

  • Wyposażony w filtr i dławik sieciowy od strony zasilania;

  • Znacząco upraszcza prace instalacyjno-remontowe;

  • Łatwy w obsłudze;

  • Pozwala na ograniczenie prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych w godzinach nocnych;

  • Pozwala na indywidualny dobór godzin pracy wentylatorów w strefach dziennej i nocnej doby.

Generuj wydruk

Zdjęcia

Zdjęcia główne

Zdjęcia dodatkowe

Informacje techniczne
Wymiary