Układ sterujący FAUST

Układ sterujący FAUST
Układ sterujący FAUST
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Projektując układ wentylacyjny nowopowstającego budynku, jak również planując remont istniejącego układu wentylacyjnego, proponujemy zastosowanie Falownikowego Układu Sterującego FAUST. Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. Na ograniczenia prędkości przepływu powietrza w nocy w budynkach mieszkalnych pozwalają przepisy Polskiej Normy PN-83 B-03430.

Użycie układu Faust przynosi następujące korzyści:

-> obniża poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory dachowe;
-> obniża zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów.


Układ FAUST przeznaczony jest do obsługi do pięciu wentylatorów dachowych.

Schematy podłączeń elektrycznych


MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne - realizowane funkcje:

  • Częstotliwościowe sterowanie prędkością obrotową silników;

  • Kompletna konstrukcja modułowa;

  • Metalowa rozdzielnica - trwała, solidna, estetyczna;

  • Każdy silnik zabezpieczony wyłącznikiem silnikowym;

  • Jednofazowe zasilanie całego układu;

  • Wyposażony w filtr i dławik sieciowy od strony zasilania;

  • Znacząco upraszcza prace instalacyjno-remontowe;

  • Łatwy w obsłudze;

  • Pozwala na ograniczenie prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych w godzinach nocnych;

  • Pozwala na indywidualny dobór godzin pracy wentylatorów w strefach dziennej i nocnej doby.

MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev