Urządzenie filtrowentylacyjne FPS

Urządzenie filtrowentylacyjne FPS
Urządzenie filtrowentylacyjne FPS
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Ściany wentylacyjne FPS służą do wyciągu mgły powstającej przy malowaniu natryskowym rozmaitych niewielkich detali.

Budowa

Ściana FPS-1 jest ścianą jednosegmentową, natomiast FPS-2 składa się z dwóch segmentów filtracyjnych. W każdym segmencie ściany jest umieszczony wymienny wkład filtracyjny zapewniający labiryntowy przepływ powietrza. Na filtrze tym, o skuteczności filtracji około 50%, osądzają się cząsteczki farby. Za filtrem labiryntowym są umieszczone równolegle 3 filtry włókninowe. Stanowią one drugi stopień filtracji, pozwalający osiągnąć skuteczność filtracji do 90%. Każdy segment ściany wentylacyjnej jest zaopatrzony w króciec podłączeniowy do wentylatora, standardowo zamontowany do prawej bocznej powierzchni. Króciec można łatwo przełożyć z jednej powierzchni bocznej na drugą lub na górną powierzchnię segmentu. Wszystkie ściany posiadają dwie uchylne osłony boczne i jedną górną. Ściana FPS-1 może być montowana na stole roboczym UWT, tworząc wraz z nim uniwersalne stanowisko wentylacyjne wyposażone w ruszt odkładczy oraz stolik obrotowy. Ściany należy podłączyć do wentylatorów przeciwwybuchowych o wydajności min 3000 m3/h na każdy segment.

Wentylatory

Ściana wentylacyjna powinna być podłączono do wentylatora obsługującego pojedyńczą ścianę lub do sieci wentylacyjnej obsługiwanej przez wentylator centralny. Wentylatory powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Z uwagi na fakt, że powietrze jest usuwane za zewnątrz (nie podlega cyrkulacji), zaleca się stosowanie wentylatorów dachowych.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypWydajność
[m3/h]
Opory przepływu
[Pa]
Masa
[kg]
Nr artykułu
FPS-1 3000 350 97 814S02
FPS-2 6000 350 183 814S04
UWT - - 160 814S00

MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_AKCESORIA

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev