Wywietrzak dachowy GOS-200

Wywietrznik dachowy GOS- 200
Wywietrznik dachowy GOS- 200
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Przedstawiamy Państwu wywietrznik dachowy na spaliny GOS-200.
Jest to nowy, studyjny projekt firmy UNIWERSAL.
Wywietrznik cechuje się otwartym zakończeniem i pełną izolacją termiczną zewnętrznej części na bazie wełny mineralnej.
Wywietrznik dachowy wykonany jest ze specjalnego, całkowicie niepalnego laminatu, odpornego na wysoką temperaturę.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Ocieplenie wewnętrzne wywietrznika spalinowego typu GOS-200

- Aprobata techniczna COBRI INSTAL nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks nr 1

- Krajowa deklaracja zgodności nr 00023a/08/M-Cig
- Atest Higieniczny HK/B/0272/10/2006

Ocieplenie posiada następujące parametry techniczne:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 100,038 W/mK
- maksymalna temperatura stosowania:
                                                       przy pracy ciaglej:700 oC
                                                       przy pracy chwilowej: 1000 oC
                                                       przy pracy chwilowej przy wibracjach: 800 oC
                                                       od strony okładziny: 550 oC
- klasyfikacja ogniowa: wyrób niepalny
- grubość: 40 mm

UWAGA

Elastyczna mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwanizowanej przyszytej drutem do warstwy wełny i folią aluminiową umieszczoną między siatką a warstwą wełny. Folia aluminiowa stosowana na izolacjach wysokotemperaturowych zmniejsza strumień ciepła.

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev