Kontroler przepływu typu A

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Kontrolery przepływu do wyciągów laboratoryjnych

W związku z koniecznością dostosowania wyciągów laboratoryjnych do wymogów normy PN-EN-14175, chcąc sprostać oczekiwaniom Klientów uzupełniliśmy naszą ofertę o urządzenia sterujące, tj. kontrolery przepływu powietrza, które w myśl wspomnianej normy stanowią niezbędne wyposażenie wyciągów laboratoryjnych pracujących w systemach o stałym i zmiennym przepływie powietrza.

Zgodnie z normą PN-EN 14175-2...

- przed użyciem wyciągu laboratoryjnego należy zainstalować w nim miernik przepływu powietrza, aby w sposób jednoznaczny kontrolować przepływ odciąganego powietrza;
- miernik powinien być wyposażony w sygnalizację akustyczną i optyczną ostrzegającą obsługującego o nieprawidłowym działaniu wyciągu laboratoryjnego.

Kontroler Typ A

przeznaczony do wyciągów ze stałą objętością powietrza - CAV.

Kontroler typu A spełnia wymogi:

- PN-EN 14175
- ANSI/AIHA Z9.5-2003
- NFPA 45-2000
- SEFA 1.2-2002
- CFR 1910.1450

Główne korzyści:

- spełnienie wymogów powyższych norm;
- prosta instalacja i fabryczna, wstępna kalibracja kontrolera;
- czuły, niezawodny sensor;
- niski koszt;
- atrakcyjny wygląd;
- kompletny zakres CAV/VAV;
- nie wpływa negatywnie na pracę pozostałego wyposażenia elektronicznego.

Automatyczna regulacja wyciągu laboratoryjnego

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Budowa kontrolera przepływu

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev