Odsysacz spalin KOS-L/SSAK

Odsysacz spalin KOS-L/SSAK
Odsysacz spalin KOS-L/SSAK
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Szynowy system ssący KOS-L/SSAK służy do usuwania spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania, np. samochody straży pożarnych, pogotowia ratunkowego i innych jednostek ratowniczych, gdzie wymagana jest pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Może być stosowany do pojazdów posiadających rurę wydechową z boku lub z tyłu pojazdu. Jeśli rura wydechowa jest zakończona pod pojazdem, należy ja odpowiednio wydłużyć.

Budowa

Odsysacz spalin KOS-L/SSAK składa się z następujących elementów:

– kanału samouszczelniającego KOS-L zbudowanego z segmentów stalowych o długości 5,00 lub 2,50 m, łączonych na odpowiednia długość w zależności od potrzeb
– wózka jezdnego odsysacza
– zespołu zasilania elektrycznego
– ssawy kanałowej odsysacza
– elastycznego przewodu wentylacyjnego
– zespołu elektromagnesu (zasilanie 24 V)
– ssawy fajkowej

Wzdłuż kanału porusza się na rolkach wózek jezdny odsysacza. Zamocowana do wózka ssawa kanałowa ślizga się pod fartuchem gumowym przykrywającym boczną, perforowana ściankę kanału. Fartuch jest doszczelniany podciśnieniem wytworzonym w kanale przez wentylator wyciągowy. Zderzaki gumowe montowane na końcach kanału wyhamowują ruch odsysacza w położeniach krańcowych. Podłączenie przewodów wyciągowych jest możliwe zarówno do każdego z końców kanału, jak i do ściany bocznej. Zalecana wysokość zawieszenia kanału wynosi 3,50 - 4,00 m.

Z wózkiem jezdnym odsysacza przemieszcza się podwieszony do niego wąż elastyczny. Posiada on uchwyt z elektromagnesem służącym do przymocowania węża do zwory umieszczonej na boku lub z tyłu karoserii samochodu. Zworę umieszcza się w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowała się naprzeciw wylotu rury wydechowej, z niewielkim dystansem. Dystans ten powinien zapewnić bezpieczne odłączenie ssawki. Wewnątrz węża elastycznego znajduje się przewód elektryczny doprowadzający prąd do elektromagnesu. Zasilanie elektromagnesu jest realizowane przy pomocy listwy prądowej, mocowanej na listwie nośnej, oraz korpusu kanału. Odbiór napięcia zasilania odbywa się przez ślizgi odbiorcze umieszczone w kostce odbiorczej zamocowanej na wózku jezdnym.

W momencie wyjazdu pojazdu z garażu, wózek odsysacza przesuwa się po kanale razem z pojazdem. Na końcu kanału znajduje się wyłącznik krańcowy, który automatycznie odłącza zasilanie elektromagnesu – przewód elastyczny wraz z ssawka odłączy się od pojazdu, a sprężyna umocowana wewnątrz przewodu elastycznego podciągnie jego koniec do góry.

Zaleca się współpracę odsysacza z wentylatorem dachowym lub kołnierzowym. Wentylator wyciągowy może być uruchamiany ręcznie lub drogą radiową przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Elementy wyposażenia elektrycznego to: zespół elektryczny ZE-SSAK, odbiornik radiowy i zespół pomocniczy. Przy wyjeździe samochodu z garażu nastąpi samoczynne wyłączenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator włącza się samoczynnie przed wjazdem do garażu. Czas opóźnienia, po którym nastąpi wyłączenie wentylatora, może być regulowany.

W wykonaniu specjalnym istnieje możliwość zastosowania dwóch wózków z odsysaczami na wspólnym kanale.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Nr artykułu
Wydajność na ssawce [m3/h] Opory przepływu [Pa] Przewód elastyczny Średnica wlotowa ssawki [mm] Kanał odciągowy samouszczelniający
Średnica wewnętrzna [mm] Długość [m] Odporność termiczna* [°C] Przekrój [mm] Masa [kg/m] Masa segmentu [kg]
KOS-L/SSAK 804O55 1500 2000 150 5 200 170 160 × 240 14,20 35,50

* odporność termiczna przewodu elastycznego przy samej ssawce wynosi 300oC

MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev