Klapa przeciwpożarowa KTM-ME-VAV

Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM-ME-VAV
Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM-ME-VAV
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Przeciwpożarowa okrągła klapa odcinająca KTM-ME-VAV (Da Vinci) 
z funkcją regulacji przepływu powietrza, przeznaczona jest 
do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacyjnych, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego (stropy i ściany) oraz poza przegrodą.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Podstawową funkcją klapy KTM-ME-VAV jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu pożaru. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu pomiarowo-regulacyjnego, posiada pełną funkcjonalność regulatora VAV, przez co podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuje zadania regulacji przepływu powietrza.

 

Korzyści z zastosowania klap Da Vinci:

  1. Poprzez włączenie urządzeń przeciwpożarowych do działania dla potrzeb wentylacji ogólnej wpłyniemy na poziom ich bezpieczeństwa. Używanie każdego dnia będzie jednocześnie testem ich niezawodności. Awaria zostanie natychmiast wykryta ponieważ wpłynie na pogorszenie komfortu użytkowników. Brak reakcji systemu na regulację pokrętłem termostatu w pokoju, prawdopodobnie zostanie natychmiast wykryty.
  2. Dzięki wykorzystaniu do regulacji przepływu klap przeciwpożarowych, których obecność jest i tak na mocy przepisów niezbędna przy przechodzeniu przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielania pożarowego [strefy], możemy ograniczyć całkowitą ilość regulatorów przepływu VAV na obiekcie.

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev