Klapa przeciwpożarowa KTM

Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM
Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Klapy przeciwpożarowe okrągłe typu KTM przeznaczone są do montażu 
w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku (normalnie otwarte).Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Klapy niezależnie od położenia osi obrotu przegrody odcinającej (tj. przy kącie nachylenia osi 0÷360°), są przeznaczone 
do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (w stropach) 
oraz poza przegrodą.

Klapy typu KTM spełniają klasyfikację w zakresie odporności ogniowej EIS120. Oznacza to, że spełniają one kryteria klasyfikacyjne szczelności ogniowej, izolacyjności 
i dymoszczelności w czasie 120 minut.

Klapy odcinające typu KTM mogą być również montowane 
w przegrodach budowlanych o niższej klasie odporności ogniowej niż EI120. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy mają odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody 
z zachowaniem kryterium dymoszczelności.

Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2.

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev