Klapa przeciwpożarowa KWP-Ex

Klapa przeciwpożarowa prostokątna odcinająca KWP-Ex
Klapa przeciwpożarowa prostokątna odcinająca KWP-Ex
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Klapy przeciwpożarowe prostokątne odcinające w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.

Urządzenia typu KWP-Ex zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i są przeznaczone do użycia w miejscach, 
w których jest prawdopodobne pojawienie się atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mgły lub mieszaniny powietrzno-pyłowe.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Klapy KWP-Ex zaprojektowano i certyfikowano zgodnie 
z dyrektywą ATEX 94/9/WE jako urządzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1,2,21 oraz 22.

Skuteczność przeciwwybuchowa klap została potwierdzona badaniami według norm: PN-EN 13463-1PN-EN 13463-5 
i zatwierdzona certyfikatami ATEX: KDB 12ATEX0001X oraz KDB 12ATEX0002X wydanymi przez Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „Barbara”.

Klapy KWP-Ex posiadają oznaczenie ATEX: Ex II 2GD c IIB T6.
Klapy te są klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy).

Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), łącznie z ścianami kartonowo gipsowymi, jak również poza przegrodami.

Skuteczność przeciwpożarowa klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2 i zatwierdzona Aprobatą Techniczną:AT-15-7401/2008 oraz Certyfikatem Zgodności: ITB-1610/W przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dla komponentów elektrycznych dostępny jest certyfikat ATEX producenta.

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev