Klapa przeciwpożarowa KWP-L

Klapa przeciwpożarowa prostokątna KWP-L
Klapa przeciwpożarowa prostokątna KWP-L
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Klapy przeciwpożarowe prostokątne typu KWP-L przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. W związku z powyższym podstawową funkcją klap typu KWP-L jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu, a także do wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru, ale także np. do okresowego przewietrzania).

Klapy te są klapami  przeznaczonymi do zabudowy poziomej 
(w ścianach). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie ze ścianami kartonowo gipsowymi.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Klapy posiadają klasę odporności ogniowej  EI 120 (vi ⇔ o) S  
co oznacza, że spełniają kryteria klasyfikacyjne: e szczelności, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut.

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do zastosowania w systemach z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlocie świeżego powietrza lub w skrajnie trudnych warunkach należy klapy objąć specjalnym programem testowania okresowego, adekwatnego do warunków.

Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami wg normy PN-EN 1366-2. Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana  próbom zgodnie z wymogami normy PN EN 15650.

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev