Wywietrzak dachowy MONSUN

Wywietrzak dachowy MONSUN
Wywietrzak dachowy MONSUN
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Mechaniczna praca wentylatora efektywnie zwiększa grawitacyjny przepływ powietrza w wywietrzaku. Dzięki wyraźnie ukierunkowanej strudze, na powierzchni wywietrzaka powstaje strefa podciśnienia. Zjawisko to powoduje eżekcyjne wysysanie powietrza w części grawitacyjnej. Tak pracujące urządzenie pozwala ekonomiczniej prowadzić wentylację w obiektach.

Wywietrzaki zintegrowane Monsun to konstrukcja kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnatrz wywietrznika właściwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który przy pomocy kanału zakończonego kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora. Jak również zintensyfikować ją przy jego pracy. Wentylator w tym przypadku stanowi zwieńczenie wywietrzaka zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia wody opadowej. Jego funkcja jest jednak większa, bo dzięki specyficznemu ukształtowaniu kopuły, struga powietrza wywiewanego mechanicznie przez wentylator omywa ekran wywietrzaka wydatnie zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej. Wytwarzane w ten sposób podciśnienie jest pewnym bonusem, który otrzymujemy "za darmo", tym samym efektywność zespołu wywietrzak-wentylator w niektórych przypadkach rośnie do 20%. Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana ciągła wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby włączana wentylacja mechaniczna (np. pomieszczenia z występującym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy wózków widłowych spalinowych, zajezdnie autobusowe itp.). Częstą potrzebą występującą w praktyce jest możliwość jednoczesnego wentylowania pomieszczen produkcyjnych oraz występujących nad nimi pomieszczeń strychowych lub pustek stropodachowych. W takich sytuacjach kanał wentylacji mechanicznej może wyciągać powietrze z pomieszczeń niższych natomiast grawitacja pozwala na wentylację pomieszczeń strychowych. Sądzimy również, że tak skonstruowane urządzenie z powodzeniem może być stosowane w budownictwie wielorodzinnym na zbiorczych kanałach wentylacyjnych.

Aerodynamika

Zdjęcia poniżej przedstawiają w poglądowy sposób istotę działania wywietrzaka. W chwili włączenia wentylatora wypływająca z niego struga powietrza omywa zewnętrzną powierzchnię ekranu wywietrzaka. Działanie to powoduje zasysanie powietrza z części grawitacyjnej jak pokazuje ilustracja poniżej. Widoczna struga dymu zasysana z komory dymowej kieruje się do pierścienia współśrodkowego, którym płynie powietrze w sposób naturalny. Ciąg ten powodowany może być unosem termodynamicznym wynikającym z różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniem wentylowanym a poziomem temperatury na zewnątrz budynku, siłą wiatru który z różną prędkością omywa zewnętrzną powierzchnię wywietrzaka bądź strugą powietrza wytwarzaną mechanicznie przez wentylator. Zdjęcie powyżej pokazuje w jaki sposób powietrze wypływa z części grawitacyjnej wywietrzaka zasysane uprzednio przez strugę mechaniczną, którą wytwarza wentylator. Działanie eżekcyjne wentylatora może być regulowane jego prędkością obrotową - im obroty wentylatora wyższe tym siła wysysania w części grawitacyjnej większa a co za tym idzie strumień powietrza usuwanego w sposób grawitacyjny rośnie.

Badania i pomiary

Badania efektywności pracy wywietrzaków zintegrowanych Monsun, przeprowadzono przy wykorzystaniu tunelu aerodynamicznego. Zasymulowano w ten sposób strugę wiatru, która w rzeczywistości będzie omywała powierzchnię ekranu wywietrzaka wraz z zamontowanym na nim wentylatorem Sztil. Przeprowadzono badania w wariantach z pracującym wentylatorem jak również w przypadku gdy wentylator jest wyłączony. Otrzymane wyniki poddano analizie i przedstawiono graficznie dla różnych poziomów prędkości wiatru oraz przy różnej wydajności zamontowanego wentylatora.


 

Przekrój wywietrzaka MONSUN
Przekrój wywietrzaka MONSUN
Przekrój wywietrzaka MONSUN
Przekrój wywietrzaka MONSUN

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry eksploatacyjne silników
napędzających wentylatory SZTIL*
Typ
Prędkość obrotowa [1/min] Dane znamionowe silnika
Typ
silnika
Producent
Moc
[kW]
Krotność
prądu rozruchowego
 [JA /JN]
Napięcie
[V]
Układ
połączeń
Prąd
JN [A]
przy napięciu
230V 400V
MONSUN-315/SZTIL-160 1200 MK085-4DK.05.L
ZIEHL ABEGG
0,11 2,30 230/400 1.05 0,36
900 MK085-6DK.05.L
ZIEHL ABEGG
0,05 2,70 230/400 0,45 0,25
1200 MK085-4EK.07.L
ZIEHL ABEGG
0,10 1,50 230 - 0,95 -
900 MK085-6EK.07.L
ZIEHL ABEGG
0,04 2,00 230 - 0,47 -
MONSUN-400/SZTIL-315 1200 MK106-4DK.10.N
ZIEHL-ABEGG
0,45 3,90 230/400 1,00 1,10
900 MK106-6DK.07.N
ZIEHL-ABEGG
0,15 2,30 230/400 1,05 0,60
1200 MK106-4EK.14.N
ZIEHL-ABEGG
0,31 2,50 230 - 2,90 -
900 MK106-6EK.10.N
ZIEHL-ABEGG
0,12 1,50 230 - 1,50 -

* Stopień ochrony silnika IP54

Tabela doboru wyłącznika i nastawień zabezpieczeń silnika trójfazowego i doboru zabezpieczeń instalacji () 3x400 [V]
Typ 
Prędkość
obrotowa
[1/min]
Moc uzwojeń
silnika
[kW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń
Zakres
wyzwalacza
termicznego
 wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza 
termicznego
[A]
MONSUN-315/SZTIL-160 1200 0,11 0,40-0,63 0,40
900 0,05 0,25-0,40 0,28
MONSUN-400/SZTIL-315 1200 0,45 1,00-1,60 1,10
900 0,15 0,40-0,63 0,60

 

Tabela doboru wyłącznika silnika jednofazowego ~230V
i doboru nastawień zabezpieczeń instalacji
Typ 
Prędkość
obrotowa
[1/min]
Moc uzwojeń
silnika
[kW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń
Zakres
wyzwalacza
termicznego 
wyłącznika
[A]
Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego
[A]
MONSUN-315/SZTIL-160 1200 0,10 0,63-1.00 0,95
900 0,04 0,40-0,63 0,50
MONSUN-400/SZTIL-315 1200 0,31 2,50-4,00 3,20
900 0,12 1,60-2,50 1,65

** parametry dla nastawienia wyłącznika M251

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev