Urządzenie grzewczo-wentylacyjne Neolux III

Urządzenie grzewczo-wentylacyjne Neolux III
Urządzenie grzewczo-wentylacyjne Neolux III
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Ogrzewanie jest szczególnie ekonomiczne i wydajne

Wentylacja powietrzem obiegowym lub świeżym

Chłodzenie zapewnia komfortowe samopoczucie

Filtracja to wbudowany standardowo filtr powietrza

Dogrzewanie możliwość ogrzewania za pomocą grzałek elektrycznych w okresach przejściowych

Cechy urządzenia grzewczo-wentylacyjnego

- estetyka
- bardzo cicha praca
- prosta obsługa
- regulacja temperatury
- prosty montaż
- w okresie letnim możliwość chłodzenia poprzez zasilanie wodą lodową
- w okresie przejściowym (wiosna-jesień) możliwość ogrzewania za pomocą grzałek elektrycznych
- przepustnica umożliwia dopływ świeżego powietrza z zewnątrz budynku lub pracę na powietrzu obiegowym
- sterowanie wydajnością wentylatora (3 zakresy)
- mała powierzchnia zabudowy
- filtrowanie powietrza

Zalety aparatu Neolux III w porównaniu z innymi grzejnikami
  NEOLUX III Tradyjny grzejnik(żeberkowy) Grzejnik miedziano - aluminiowy
Grzanie + + +
Filtrowanie + - -
Chłodzenie + - -
Dogrzewanie + - -
Możliwości nawiewu powietrza z zewnątrz budynku za pomocą wentylatora + - -
Wymuszanie obiegu powietrza w pomieszczeniu + - -

NEOLUX III z grzałkami elektrycznymi w standardowym wyposażeniu może służyć jako podgrzewacz powietrza w okresach, w których grzewcza instalacja wodna nie jest używana. Korzystanie tylko z grzania elektrycznego nie wymaga podłączenia aparatu do instalacji grzewczej. Urządzenia NEOLUX III produkowane są w estetycznej obudowie z blachy stalowej, pokrywanej wysokiej klasy lakierem proszkowym w kolorze białym RAL 9016. Na zamówienie wykonuje się lakierowanie w innym kolorze RAL.

Zastosowania

- sale konferencyjne
- sale obrad
- biura
- mieszkania
- restauracje
- hotele
- sklepy
- pomieszczenia komputerowe
- wszystkie pomieszczenia, wymagające okresowego lub ciągłego dostarczania świeżego powietrza

Zasada  działania (wyposażenie standardowe)

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu NEOLUX III może pracować na powietrzu świeżym i/lub obiegowym. Powietrze zassane przez filtr do wentylatora, kierowane jest na nagrzewnicę, przez którą przepływając ogrzewa się. Ogrzane powietrze kierowane jest przez kratkę wywiewną, znajdującą się w górnej części aparatu, do pomieszczenia. Regulację temperatury w pomieszczeniu przeprowadza się przez:

- przydławienie zaworu termostatycznego regulującego dopływ wody grzewczej do nagrzewnicy lub włączeniu segmentu grzejnika elektrycznego
- regulację stosunku powietrza świeżego do obiegowego przez odpowiednie ustawienie pokrętła przepustnicy
- regulację obrotów silnika (3 prędkości obrotowe)

Regulacja

Wymaganą temperaturę w pomieszczeniu można usyskać poprzez:

- dwustopniową regulację mocy grzałek elektrycznych
- ustawienie przepustnicy na powietrze świeże lub obiegowe, a dla temperatury powietrza napływającego poniżej 0ºC, przepustnica powinna być zamknięta dla powietrza świeżego
- regulację dopływu czynnika grzewczego za pomocą zaworu termostatycznego
- ustawienie prędkości wentylatora (regulacja ilości powietrza)

Wyposażenie dodatkowe

a) elektroniczny regulator temperatury - sterujący pracą grzałek elektrycznych i pracą wentylatora w zależności od żądanej temperatury w pomieszczeniu

- termostat elektroniczny
- dwa tryby pracy: ZAŁ/WYŁ lub proporcjonalny
- zakres regulacji: +10ºC ÷ +35ºC
- stopień ochrony: IP 30
- 3 prędkości wentylatora

b) regulator HR 40 - programowalny termostat pracy nagrzewnicy aparatu umożliwia:

- swobodne nastawianie czasów włączania oraz możliwość nastawiania dwóch różnych zadanych temperatur, które zapewniają możliwość indywidualnego programowania ogrzewania dla każdego z dni tygodnia
- samonadzorujące właściwości regulatora zapewniają ochronę urządzenia przed zarastaniem kamieniem wapiennym i przed mrozem (utrzymuje temperaturę grzejnika powyżej 8ºC)
- ręczne pokrętło nastawcze pozwala w każdym czasie na łatwą zmianę temperatury pomieszczenia
- regulator samoczynnie przestawia się na czas zimowy i letni

c) cyrkulacyjny ogranicznik temperatury - ogranicza temperaturę na wylocie z aparatu do wartości 50ºC, bez względu na wysokość temperatury wody na wlocie

d) kanał czerpny

UWAGA

Urządzenie może być wykonane bez poniższych elementów:

- grzałek elektrycznych
- przepustnicy

NEOLUX III w systemach grzewczych, chłodzących, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych


MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Ciśnienie robocze
0,60 MPa
Powierzchnia grzejna 6,372 m²
Czynnik grzewczy woda max 110ºC
Czynnik chłodniczy woda lodowa
Moc grzałek elektrycznych 2000 W (1200/800)
Moc chłodnicy 2 kW*
Natężenie 0,34 A
Moc silnika elektrycznego 77 W
Stopień ochrony IP 44
Max obroty silnika 1140 1/min
Max wydajność powietrza I/II/III bieg 163/244/356 [m³/h]
Napięcie ~ 220 V, 50 Hz
Długość 828 mm
Długość z zaworem
900 mm
Wysokość 647 mm
Szerokość 203 mm
Masa 28 kg

* woda chłodząca 7/12 ºC, powietrze 27/19 ºC

Parametry techniczne
Typ Nr biegu wentylatora Poziom mocy akustycznej
[dB(A)]
Ilość powietrza nawiewanego Vp
[m3/h] [m3/s]
NEOLUX III I 37,70 163 0,045
II 46,50 244 0,068
III 52,40 356 0,099

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

Ww - prędkość przepływu wody w rurach
Wp * ρp - prędkość masowa powietrza

 

Moc cieplna (grzewcza lub chłodnicza) Qn [W]

Qn = K x Fwrzecz x Δtśr

K - współczynnik przenikania ciepła, K [W/m2K]
Fwrzecz - powierzchnia wymiany ciepła = 6,372 m2
Δtśr - średnia logarytmiczna różnica temperatur [oC]

Wymagana powierzchnia wymiany ciepła

Fwobl = Qn / (K x Δtśr)

K - współczynnik przenikania ciepła, K [W/m2K]
Fwrzecz - powierzchnia wymiany ciepła = 6,372 m2
Δtśr - średnia logarytmiczna różnica temperatur [oC]

MD_OFERTAPL_WYMIARY

1 - nagrzewnica wodna
2 - grzałki elektryczne
3 - zespół wentylatora
4 - filtr powietrza
5 - pokrętło sterujące przepustnicą
6 - obudowa
7 - przewód zasilający z wtyczką
8 - zawór termostatyczny
9 - przełącznik obrotów wentylatora
10 - przełącznik rodzaju pracy
11 - kratka wlotowa powietrza obiegowego
12 - wlot powietrza świeżego - 70x500 [mm] 20 mm od dolnej krawędzi
13 - kratka wylotowa

Zastosowany miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła może współpracować z instalacją, która w zależności od czynnika może być grzewcza lub chłodnicza. Zalecana wysokość aparatu od podłogi to 150 mm.

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev