Ogólne warunki sprzedaży

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

Informacje ogólne

Sprawdź warunki sprzedaży w BUD-WENT Sp. z o.o. ➡️ kliknij 


Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) BUD-WENT Mieczysław Filipiak

$ 1 Postanowienia Ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane w dalszej części w skrócie OWS mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży towarów i usług przez firmę BUD-WENT Mieczysław Filipiak Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Granicznej 15A w Biskupicach Wielkopolskich 62-007, NIP: 7773344892 , REGON: 381959888

2. Kupujący przy złożeniu zamówienia winien dostarczyć kopie dokumentów rejestrowych potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy lub innej instytucji prowadzącej działalności gospodarczą. Dokumentami tymi są:

– WpisdoewidencjidziałalnościgospodarczejlubwyciągzKRS;
– ZaświadczenieonumerzeNIP;
– DokumentpotwierdzającynadanienumerustatystycznegoREGON.

Nie określenie przy zamówieniu formy prowadzonej działalności lub informacji o braku jej prowadzenia nie zobowiązuje nas do rozpoczęcia realizacji zamówienia.

$ 2 Zamówienia

1. Kupujący jest zobowiązany doręczyć Sprzedającemu zamówienie towaru lub usługi w formie pisemnej. Za spełnienie tego warunku uznaje się przesłanie zamówienia faxem lub e-mailem. Złożone zamówienie telefoniczne nie zostanie uruchomione do realizacji dopóki Kupujący nie prześle stosownego dokumentu faxem bądź e-mailem, a także dopóki nie potwierdzi warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia.

2. Sprzedający do 24h wysyła potwierdzenie zamówienia w formie maila lub faxu. Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia ma obowiązek zaakceptować warunki realizacji zamówienia w ciągu 24h od czasu otrzymaniu potwierdzenia. Po upłynięciu 24h Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że Kupujący akceptuje warunki określone w potwierdzeniu zamówienia i rozpoczyna realizację zamówienia.

$ 3 Ceny

1. Ceny towarów i usług oferowanych przez BUD-WENT Mieczysław Filipiak są ustalane przez Sprzedającego.
2. Obowiązującymi cennikami są cenniki producentów, których wyroby znajdują się w ofercie Sprzedającego. Ceny przedstawione w cenniku są cenami katalogowymi od których udzielamy rabaty dla poszczególnych Kupujących wg osobnych uzgodnień nie ujętych w OWS.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto bez podatku VAT 22%. 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odrębnego powiadomienia Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odrębnego powiadomienia Kupującego.

C.d. znajdziesz w pliku powyżej. 

Generuj wydruk

Zdjęcia

Zdjęcia główne

Zdjęcia dodatkowe

Informacje techniczne