Odsysacz spalin OVER-SSAK

Odsysacz spalin OVER-SSAK
Odsysacz spalin OVER-SSAK
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Odsysacz spalin OVER-SSAK przeznaczony jest do skutecznego usuwania spalin emitowanych z układów wydechowych pojazdów silnikowych z pionowym wylotem rury wydechowej. Odsysacze spalin stosowane są w garażach ciężkich pojazdów samochodowych o stałym miejscu garażowania np. straży pożarnych i innych jednostek ratowniczych, gdzie wymagana jest pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. W związku z tym, wjazd do garażu następuje tyłem.

Budowa

Zespół wyciągowy składa się z belki jezdnej – prowadnicy z przewodem elastycznym, podwieszonej do sufitu, po której porusza się wózek jezdny ze ssawą i podłączonym do niego przewodem elastycznym. Konstrukcja ssawy umożliwia przechwycenie pionowego wylotu rury wydechowej, która przesuwa wózek jezdny, a wraz z nim przewód elastyczny wzdłuż belki nośnej. Belka nośna przesuwa się z kolei po belkach poprzecznych, które umożliwiają dostosowanie układu odsysającego do różnego położenia rury wydechowej w momencie najazdu na ssawę. Tolerancja najazdu wynosi 150 mm w lewo lub w prawo od osi belki nośnej. Równoległość przesuwu poprzecznego belki nośnej zapewniają sprężyny umieszczone w belkach poprzecznych. Ruch ssawy jest wyhamowany przez sprężynę gazową umieszczoną na końcu belki nośnej. Na ssawie jest umieszczony zderzak z uchwytem magnetycznym, który przytrzymuje ssawę w skrajnym położeniu.

Nieruchomą końcówkę przewodu elastycznego należy podłączyć do instalacji wyciągowej. Zaleca się współpracę odsysacza z wentylatorem dachowym lub kołnierzowym. Wentylator wyciągowy może być uruchamiany ręcznie lub drogą radiową przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Średnica przewodu elastycznego wynosi 160 mm. Średnica rury wydechowej nie może przekroczyć 133 mm.

Odsysacz OVER-SSAK współpracujący z wentylatorem dachowym

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Wydajność na ssawie
[m3/h]
Opory przepływu
[Pa]
Masa
[kg]
Odporność termiczna przewodu elastycznego
[oc]
Nr artykułu
OVER-SSAK-6 1600 1600 59 200 804O90
OVER-SSAK-9 1600 1900 74 200 804O91
OVER-SSAK-12 1600 2200 89 200 804O92
OVER-SSAK-15 1600 2500 104 200 804O93

 

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
Typ Długość belki nośnej L
[m]
Zakres czynnego ruchu ssawy L1max
[m]
OVER-SSAK-6 6 4,20
OVER-SSAK-9 9 6,50
OVER-SSAK-12 12 8,70
OVER-SSAK-15 15 11,00

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev