Termostat Pulser / Pulser M

Termostat Pulser / Pulser M
Termostat Pulser / Pulser M
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Elektroniczny regulator temperatury Pulser

Pulser jest elektronicznym termostatem typu PI (pojedyncza pętla) z wyjściem mocy PWM do sterowania nagrzewnic elektrycznych zasilanych prądem przemiennym jedno lub dwufazowym. Tryb PWM oznacza, że żądana temperatura osiągana jest przez pulsacyjne załączanie nagrzewnicy (zawsze na pęłną moc) w ten sposób, że długości odcinka czasu załączenia i wyłączenia są dobierane tak, aby osiągnąć zadaną temperaturę. Urządzenie włącza się szeregowo pomiędzy źródło zasilania a grzałki. Do poprawnej pracy niezbędny jest czujnik temperatury nawiewu (NTC, typ: TGK330) umieszczony w kanale za nagrzewnicą powietrza. Pulser ma wejście sterujące do podłączenia czujnika temperatury. Jako czujnik można wykorzystać termistor wbudowany w Pulser (do kontroli temperatury w pomieszczeniu) lub sondę kanałową (do kontroli temperatury powietrza w kanale za nagrzewnicą). Pulser reguluje płynnie moc oddawaną do nagrzewnicy metodą pulsacyjną. Oznacza to, iż okres pulsacji (60 sekund) dzielony jest na czas pełnego włączenia i całkowitego wyłączenia. Pulser zmienia płynnie długość tych okresów. Np. włączenie na 15 s i wyłączenie na 45 s odpowiada przekazaniu około 1/4 mocy do układu. Bezwładność cieplna grzałek wyrównuje wahania temperatury. Dobór stosunku długości czasu włączenia do czasu wyłączenia korygowany jest przez sygnał z czujnika temperatury podłączonego do wejścia regulatora. Regulacja PWM zapewnia płynną w czasie regulację i najlepsze dopasowanie mocy do zapotrzebowania. Regulator załącza zawsze pełną moc nagrzewnicy, załączenie w zerze napięcia zasilania.
UWAGA: ze względu na sposób działania PULSER nie nadaje się do regulacji silników. Regulator PULSER może pracować tylko z 1 czujnikiem (wiodącym).
Elektroniczny regulator temperatury Pulser M
Pulser M jest elektronicznym regulatorem do sterowania nagrzewnic elektrycznych zasilanych prądem przemiennym jedno lub dwufazowym. Urządzenie włącza się szeregowo pomiędzy źródło zasilania a grzałki. Pulser M ma wbudowany regulator, który może być sterowany równocześnie przez czujnik główny oraz czujnik limitowy. Czujnikiem głównym może być np.: czujnik pokojowy - wbudowany lub zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy. Czujnikiem limitu (minimum lub maksimum) może być sonda kanałowa umieszczona w kanale za nagrzewnicą. W takiej konfiguracji czujnik główny steruje funkcją grzania, przy czym maksymalna (lub minimalna - zależnie od nastawy) temperatura nawiewu jest utrzymywana dzięki sygnałowi z czujnika limitu. Pulser M reguluje płynnie moc oddawaną do nagrzewnicy metodą pulsacyjną. Oznacza to, iż okres pulsacji (60 sekund) dzielony jest na czas pełnego włączenia i całkowitego wyłączenia. Pulser M zmienia płynnie długość tych okresów. Np. włączenie na 15 s i wyłączenie na 45 s odpowiada przekazaniu około 1/4 mocy do układu. Bezwładność cieplna grzałek wyrównuje wahania temperatury. Dobór stosunku długości czasu włączenia do czasu wyłączenia korygowany jest przez sygnał z czujników temperatury.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Napięcie
[V]
Max. prąd nagrzewnicy
[A]
Okres pulsacji s Zakres nastawy z czujnika
[oC]
Wartość obniżenia nocnego nastawy (K-K)
[oC]
Masa
[kg]
Wymiary SxWxG
[mm]
Klasa szczelności Nr artykułu
Pulser 230/400 16 (3600/6400 W) 60 0 - 30 0 - 10 0,32 94x150x43 IP 20 5143
Pulser M 230/400 16 (3600/6400 W) 60 0 - 30 0 - 10 0,32 94x150x43 IP 20 5144

MD_OFERTAPL_AKCESORIA

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev