Regulator REE TR0

Regulator REE TR0
Regulator REE TR0
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Manualny regulator tyrystorowy do bezstopniowej regulacji z zabezpieczeniem termicznym

Elektroniczny sterownik do regulacji obrotów wentylatorów wyposażonych w silniki (U = 230 V / 50-60 Hz), które można regulować napięciowo. Regulacja napięcia (wartości skutecznej) odbywa się przez obcięcie fazy. Obudowa urządzenia (klasa szczelności IP 54) do montażu natynkowego. W panelu czołowym znajduje się potencjometr nastawy ręcznej wyposażony w wyłącznik („ON/OFF”). Minimalne napięcie wyjściowe (odpowiadające położeniu pokrętła na minimum) ustawia się dodatkowym potencjometrem wewnątrz obudowy. Regulator REE...TR0 ma wbudowany obwód ochrony termicznej silnika sterowany przez sygnał z czujnika silnika TK. Przerwa w obwodzie TK-TK powoduje odłączenie zasilania wentylatora oraz podanie napięcia 230V AC (maks. 2 A) na wyjście alarmowe A-N. Reset ręczny odbywa się przez wyłączenie wyłącznikiem ON/OFF. Zaciski L1-N włączone są pomiędzy wyłącznik ON/OFF a układ elektroniczny regulatora. Zaciski te można wykorzystać dwojako:

1. jako wyjście sygnalizacyjno-sterujące włączenia regulatora - na zaciskach tych pojawi się potencjał zasilania, jeżeli wyłącznik ON/OFF będzie włączony

2. jako wejście zasilania - w takim wypadku regulator będzie mógł być zdalnie włączany prze podanie/zdjęcie zasilania

Regulator ma ponadto wejście sterowania FT-FT (rozwarcie obwodu powoduje wyłączenie zasilania). Na obudowie umieszczone są lampki sygnalizujące (załączenie i alarm).

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ REE 050TR0 REE 100TR0
Napięcie [V] 230 230
Częstotliwość [Hz] 50 50
Natężenie [A] 0,5 - 5,0
1,0 - 10,0
Bezpiecznik wbudowany [A] 8,00 14,00
Stopień ochrony IP 54 IP 54
Nr artykułu 2674 2675

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev