Regulator przepływu RVP-P

Regulator przepływu RVP-P
Regulator przepływu RVP-P
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Przeznaczenie

Regulatory przepływu służą do automatycznej regulacji strumienia przepływającego przez kanały powietrza wentylacyjnego zarówno w części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianę wydatku powietrza umożliwiają stworzenie indywidualnego klimatu dla każdego z pomieszczeń w budynku, uwzględniając występowanie nierównomiernych obciążeń w tych pomieszczeniach, zależnych od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a także od zmiennych czynników zewnętrznych takich jak: zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nasłonecznienia.

Materiał

Obudowa oraz przesłona przepustnicy regulacyjnej wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Lamele wielopłaszczyznowej przepustnicy wyposażone są w uszczelnienie igielitowe, dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy całkowitym zamknięciu przegrody. Elementy napędu przepustnicy wykonane są z tworzywa sztucznego. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane są króćce do pomiaru ciśnienia.
Układ regulacyjno-napędowy regulatora przepływu stanowi dynamiczny czujnik ciśnienia, pozycjoner i napęd przepustnicy jako zwarta jednostka o symbolu: BELIMO NMV-D2M-SMAY lub NMV-D2-MP-SMAY.

Zasada działania

Zasada działania opiera się na pomiarze strumienia powietrza przepływającego przez regulator. Pomiar ten odbywa się za pomocą sond pomiarowych (4 pary) usytuowanych po obu stronach elementu spiętrzającego w postaci kryzy pomiarowej. Podczas przepływu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach powstaje różnica ciśnień, zależna od wielkości przepływu. Wielkość ta mierzona jest za pomocą czujnika ciśnień. Wartości te zostają w regulatorze porównane z wielkością zadaną. Jeżeli wartość mierzona jest różna od wielkości zadanej siłownik przesłony regulacyjnej ustawia ją w takie położenie, aby nie występowała różnica pomiędzy wartością mierzoną a zadaną.

 

Uwaga: zadane parametry przepływu ustawiane są fabrycznie przez producenta i nie mogą być korygowane przez nieupoważnione osoby.

Zalecienia montażowe

Dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia zaleca się zachowanie przy montażu regulatorów następujących zasad:
Regulator nie powinien być montowany bezpośrednio za kolanami, za odgałęziami trójników, za dyfuzorami o kącie wierzchołkowym większym od 15o.
Minimalne odległości powinny wynosić:
2B lub 3H od łuków, kolan i trójników
1B lub 1,5H od łuków, kolan, i trójników z zastosowaniem blachy perforowanej o wolnym przekroju 50% jako prostownicy strumienia.

Podłącze elektryczne jednostki NMV-D2 (NMV-D2_SMAY) powinna wykonać zgodnie ze schematem podanym w załączonej do urządzenia karcie katalogowej, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Zakres stosowania poszczególnych regulatorów RVP-P
H
[mm]
B
[mm]
200 250 315 400 500 630 800 1000
Regulowany przepływ [m3/h]
105 150-950 180-1180 330-1490 x x x x x
205 290-1810 360-2270 460-2860 590-3620 730-4530 920-5710 x x
305 440-2670 540-3340 690-4210 870-5350 1090-6690 1380-8430 1750-10710 2190-13390
405 580-3540 720-4430 910-5580 1160-7090 1450-8860 1830-11160 2330-14170 2910-17710
505 720-4400 900-5500 1140-6940 1450-8810 1810-11010 2290-13880 2900-17620 3630-20000

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary [mm]


MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Poziom mocy aktustycznej na wylocie regulatora RVP-P
Lwa [dB(A)]
 100
[Pa]
250
[Pa]
500
[Pa]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
200x105 39 48 66 61 50 55 61 67 55 60 65 68
250x105 40 49 57 62 51 56 61 68 56 61 66 69
315x105 44 53 61 66 55 60 66 72 60 65 70 73
200x205 39 51 57 66 51 55 60 70 56 61 68 73
250x205 40 52 58 67 52 56 61 71 57 61 69 74
315x205 42 54 60 69 54 58 63 73 59 64 71 76
400x205 43 55 61 70 55 59 64 74 60 65 72 77
500x205 44 56 62 71 56 60 65 75 61 66 73 78
630x205 45 57 63 72 57 61 66 76 62 67 74 79
200x305 39 51 57 65 51 58 64 70 59 65 70 74
250x305 40 51 58 61 52 59 62 71 60 66 71 75
315x305 42 54 60 68 54 61 67 73 62 68 73 77
400x305 43 55 61 69 55 62 68 74 63 69 74 78
500x305 44 56 62 70 56 63 69 75 64 70 75 79
630x305 45 57 63 71 57 54 70 74 65 71 76 80
800x305 46 58 64 72 58 55 71 75 66 72 77 81
1000x305 47 59 65 73 59 56 72 76 67 73 78 82
200x405 40 51 56 65 53 60 65 71 59 65 70 75
250x405 41 52 57 66 54 61 66 72 60 66 71 76
315x405 42 53 58 67 55 62 67 73 61 67 72 77
400x405 43 54 59 67 56 63 68 74 62 68 73 78
500x405 44 55 60 68 57 64 69 75 63 69 74 79
630x405 45 56 61 69 58 65 70 76 64 70 75 80
800x405 46 57 62 70 59 66 71 77 65 71 76 81
1000x405 47 58 63 71 60 66 72 78 66 72 77 82
200x505 40 54 49 66 55 60 65 72 61 66 71 77
250x505 41 55 50 67 56 61 66 73 62 67 72 78
315x505 42 56 51 68 57 62 67 74 63 68 73 79
400x505 43 57 52 69 58 63 69 75 64 69 74 80
500x505 44 58 63 70 59 64 70 76 65 70 75 81
630x505 45 59 64 71 60 65 71 77 66 71 76 82
800x505 46 60 65 72 61 66 72 78 67 72 77 83
1000x505 47 61 66 73 62 67 73 79 68 73 78 84

 

Poziom mocy aktustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-P
(regulator bez izolacji akustycznej)
Lwa [dB(A)]
 100
[Pa]
250
[Pa]
500
[Pa]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
200x105 29 37 43 47 32 42 46 54 47 47 52 57
250x105 30 38 44 49 33 43 47 55 48 48 53 59
315x105 31 39 45 50 34 44 48 56 49 49 54 60
200x205 30 40 43 50 42 47 48 52 45 51 53 56
250x205 31 41 44 51 43 48 49 53 46 52 54 57
315x205 32 42 45 52 44 49 50 54 47 53 55 58
400x205 33 43 46 53 45 50 51 55 48 54 56 59
500x205 34 44 47 54 46 51 52 56 49 55 57 60
630x205 35 45 48 55 47 52 53 57 50 56 58 61
200x305 33 44 46 50 45 50 52 55 51 52 55 51
250x305 34 45 47 51 46 51 53 56 52 53 56 52
315x305 35 46 48 52 47 52 54 57 53 54 57 53
400x305 36 47 49 53 48 53 55 58 54 55 58 64
500x305 37 48 50 54 49 54 56 59 55 56 59 65
630x305 38 49 51 55 50 55 57 60 56 57 60 66
800x305 39 50 52 56 51 56 58 61 57 58 61 67
1000x305 40 51 53 57 52 57 59 62 58 59 62 68
200x405 33 45 47 50 46 50 52 56 51 54 58 60
250x405 34 46 48 51 47 51 53 57 52 55 59 61
315x405 35 47 49 52 48 52 54 58 53 56 60 62
400x405 36 48 50 53 49 53 55 59 54 57 61 64
500x405 37 49 51 54 50 54 56 60 55 58 62 65
630x405 38 50 52 55 51 55 57 61 56 59 62 66
800x405 39 51 53 56 52 56 58 62 57 60 63 67
1000x405 40 52 54 57 53 57 59 63 58 61 64 68
200x505 34 46 47 61 46 52 53 56 51 55 58 62
250x505 35 47 48 62 47 53 54 57 52 56 59 63
315x505 36 48 49 63 48 54 55 58 53 57 60 64
400x505 37 49 50 64 49 55 56 59 54 58 61 65
500x505 38 50 51 65 50 56 57 60 55 59 62 66
630x505 39 51 52 66 51 57 58 61 56 60 63 67
800x505 40 52 53 67 52 58 59 62 57 61 64 65
1000x505 41 53 54 68 53 59 60 63 58 62 65 66

 

Poziom mocy aktustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-P
(regulator z izolacją akustyczną)
Lwa [dB(A)]
 100
[Pa]
250
[Pa]
500
[Pa]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
200x105 21 26 35 43 37 38 41 46 36 40 42 47
250x105 22 27 36 44 38 39 42 47 37 41 43 48
315x105 23 28 37 45 39 40 42 48 38 42 44 49
200x205 20 29 36 43 37 40 41 46 41 43 44 48
250x205 21 30 37 44 38 41 42 47 42 44 45 49
315x205 22 31 38 45 39 42 43 48 43 45 46 50
400x205 23 32 39 46 40 43 44 49 44 46 47 51
500x205 24 33 40 47 41 44 45 50 45 47 48 52
630x205 25 32 41 48 42 45 46 51 46 48 49 53
200x305 22 34 40 47 40 43 44 47 41 48 50 48
250x305 23 35 41 48 41 44 45 48 42 49 51 49
315x305 24 36 42 49 42 45 46 49 43 50 52 50
400x305 25 37 43 50 43 46 47 50 44 51 53 51
500x305 26 38 44 51 44 47 48 51 45 52 54 52
630x305 27 39 45 52 45 48 49 52 46 53 55 53
800x305 28 40 46 53 46 49 50 51 47 54 56 54
1000x305 29 41 47 54 47 50 51 52 48 55 57 55
200x405 23 37 39 47 40 44 45 48 42 48 50 51
250x405 24 38 40 48 41 45 46 49 43 49 51 52
315x405 25 39 41 49 42 46 47 50 44 50 52 53
400x405 26 40 42 50 43 47 48 51 45 51 53 54
500x405 27 41 43 51 44 48 49 52 46 52 54 55
630x405 28 42 44 52 45 49 50 53 47 53 55 56
800x405 29 43 45 53 46 50 51 54 48 54 56 57
1000x405 30 44 46 54 47 51 52 55 49 55 57 58
200x505 24 37 39 48 41 46 48 49 43 48 51 52
250x505 25 38 40 49 42 47 49 50 44 49 52 53
315x505 26 39 41 50 43 48 50 51 45 50 53 54
400x505 27 40 42 51 44 49 51 52 46 51 54 55
500x505 28 41 43 52 45 50 52 53 47 52 55 56
630x505 29 42 44 53 46 51 53 54 48 53 56 57
800x505 30 43 45 54 47 52 54 55 49 54 57 58
1000x505 31 44 46 55 48 53 55 56 50 55 58 58

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev