Regulator przepływu RVP-R

Regulator przepływu RVP-R
Regulator przepływu RVP-R
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Przeznaczenie

Regulatory przepływu RVP-R wykorzystywane są do automatycznej regulacji przepływu strumienia w  instalacjach wentylacji mechanicznej i kimatyzacji. Poprzez zmianę wydatku powietrza umożliwiają stworzenie indywidualnego klimatu dla strefy lub każdego z pomieszczeń w budynku. Za pomocą elementów sterowania uwzględniają występowanie nierównomiernych obciążeń w tych pomieszczeniach, zależnych np. od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a także od zmiennych czynników zewnętrznych takich jak np.: zyski/straty ciepła przez przegrody.

Materiał

Obudowa oraz przesłona przepustnicy regulacyjnej wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda przepustnicy wyposażona jest w uszczelnienie igielitowe, dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy całkowitym zamknięciu przegrody. Oś przegrody przepustnicy umieszczona jest w łożysku z tworzywa sztucznego. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane są króćce do pomiaru ciśnienia. Obcionalnie RVP-R wykonany jest z izolacją ciepło-akustyczną - RVP-Rt.

Zasada działania

Zasada działania opiera się na pomiarze strumienia powietrza przepływającego przez regulator. Pomiar ten odbywa się za pomocą sond pomiarowych (3 pary) usytuowanych po obu stronach elementu spiętrzającego w postaci kryzy pomiarowej. Podczas przepływu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach powstaje różnica ciśnień, zależna od wielkości przepływu. Wielkość ta mierzona jest za pomocą czujnika ciśnień. Wartości te zostają w regulatorze porównane z wielkością zadaną. Jeżeli wartość mierzona jest różna od wielkości zadanej siłownik przesłony regulacyjnej ustawia ją w takie położenie, aby nie występowała różnica pomiędzy wartością mierzoną a zadaną.

 

Zalecenia montażowe

Dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia zaleca się zachowanie przy montażu regulatorów nastepujących zasad:
- długość odcinka prostego przed regulatorem 2D
- długośc odcinka prostego za regulatorem 1D
Podłączenie elektryczne jednostki NMV-D2 (NMV-D2-MP) powinna wykonać zgodnie ze schematem podanym w załączonej do urządzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

Uwaga: zadane parametry przepływu ustawiane są fabrycznie przez producenta i nie mogą być korygowane przez nieupoważnione osoby.

Regulatory RVP-R przeszły analityczne badania rozmieszczenia elementów pomiarowych, mające na celu zmiejszenie granicy błędu kalibracji regulowanego strumienia powietrza, co znalazło swój obraz w obronionej w 2005r. w AGH w Krakowie pracy magisterskiej.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Zakres stosowania poszczególnych regulatorów RVP-R
Dn
[mm]
Vmin
[m3/h]
Vmax
[m3/h]
Ø125 90 450
Ø160 120 770
Ø200 220 1200
Ø250 300 1800
Ø315 500 2800
Ø400 800 4600
Ø500 1100 6400

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
Dn
[mm]
Di
[mm]
L
[mm]
Lc
[mm]
125 225 265 365
160 260 280 380
200 300 300 400
250 350 350 450
315 415 415 515
400 500 500 600
500 600 600 700

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej na wylocie regulatora RVP-R
Lwa [dB(A)]
  100
[Pa]
250
[Pa]
500
[Pa]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
Dn 125 42 49 58 63 55 63 65 69 60 66 70 71
Dn 160 43 53 60 65 54 64 67 72 62 66 71 72
Dn 200 42 52 59 63 55 60 65 71 62 65 70 73
Dn 250 44 55 61 66 55 62 66 72 62 67 70 74
Dn 315 41 56 62 71 57 62 67 75 61 68 73 78
Dn 400 45 54 60 70 58 64 69 75 64 70 75 79
Dn 500 44 56 61 72 58 63 68 73 63 70 74 78

 

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia przez regulator RVP-R
(regulator bez izolacji akustycznej)
Lwa [dB(A)]
  100
[Pa]
250
[Pa]
500
[Pa]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
Dn 125 24 29 36 43 32 38 43 51 33 39 47 53
Dn 160 24 32 38 45 33 40 44 53 41 44 48 55
Dn 200 25 31 42 48 36 44 47 52 42 46 52 54
Dn 250 30 41 44 49 39 46 47 55 48 51 54 59
Dn 315 33 46 47 53 45 51 53 55 49 56 57 59
Dn 400 36 49 50 53 48 55 56 58 54 56 61 64
Dn 500 35 50 51 53 47 55 57 59 53 55 61 63

 

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia przez regulator RVP-R
(regulator z izolacją akustyczną)
Lwa [dB(A)]
  100
[Pa]
250
[Pa]
500
[Pa]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
3
[m/s]
6
[m/s]
9
[m/s]
12
[m/s]
Dn 125 20 23 31 38 30 31 36 41 29 30 36 46
Dn 160 20 25 32 40 30 32 37 44 35 38 39 44
Dn 200 22 25 34 42 29 34 39 42 33 38 40 45
Dn 250 23 30 36 44 37 39 42 47 38 42 44 48
Dn 315 23 35 39 46 40 44 46 49 44 46 47 51
Dn 400 25 39 44 50 43 48 49 50 44 51 53 54
Dn 500 25 40 44 51 44 49 50 52 44 51 54 55

 

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev