Regulator RTRD

Regulator RTRD
Regulator RTRD
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Regulator transformatorowy, 5 stopniowy z ręcznym sterowaniem, z obwodem zabezpieczenia termicznego

Trójfazowy (3x400V), pięciostopniowy regulator transformatorowy do regulacji wydatku wentylatorów z wbudowanym obwodem ochrony termicznej silnika z czujnikiem TK. Zadziałanie czujnika TK powoduje wyłączenie zasilania przez regulator. Wartość napięcia wyjściowego (na zaciskach U1;V1;W1) zmienia się skokowo przez przełączanie pokrętłem na czołowej ściance obudowy. Ponadto regulator wyposażony jest w dwa wyjścia sygnalizacyjne: N-L | oraz N-L / . Na wyjściu N-L | jest potencjał ~230V, jeżeli do regulatora doprowadzone jest zasilanie. Na wyjściu N-L / pojawia się potencjał ~230V jeżeli regulator pracuje. Wyjście to można użyć np. do sterownia przepustnicą, nagrzewnicą itd. Regulator ma trzy wejścia sterujące oznaczone TK-TK, FS-FS oraz RT-RT. Wejście TK-TK służy do podłączania czujnika TK silnika. Wyzwolenie TK (rozwarcie obwodu) powoduje wyłączenie regulatora. Reset regulatora wykonuje się przez wyłączenie (pokrętło ustawione na „0”) na około 10 s. Wejścia RT-RT oraz FS-FS zmostkowane przy dostawie służą do zdalnego wyłączania regulatora. Przerwanie połączenia pomiędzy zaciskami RT-RT (np. przez termostat pokojowy) czy FS-FS (np.: przez termostat przeciwzamrożeniowy) powoduje wyłączenie regulatora. Lampka na obudowie sygnalizuje pracę urządzenia. Wyłączenie regulatora (pokrętło ustawione na „0”, przerwa w obwodach RT-RT, FS-FS lub TK-TK)) powoduje odłączenie wyjść U1;V1;W1 oraz N-L /. UWAGA: N-L | pozostaje pod napięciem!

RTRD 14
RTRD 14

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Natężenie
[A]
Stopień ochrony Napięcie
[V]
Masa
[kg]
Nr artykułu
Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5
RTRD 2 2,00 IP 54 90 140 180 230 400 7,40 5941
RTRD 4 4,00 IP 54 11,00 5942
RTRD 7 7,00 IP 54 16,00 5943
RTRD 14 14,00 IP 54 32,00 5944

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
Typ Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Głębokość
[mm]
RTRD 2
240 284 132
RTRD 4
270 323 173
RTRD 7
270 323 172
RTRD 14
450 290 174

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev