Regulator RTRDU

Regulator RTRDU
Regulator RTRDU
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Regulator transformatorowy dwunastawowy, 5 stopniowy, z ręcznym sterowaniem z obwodem zabezpieczenia termicznego

Trójfazowy (3x400V) pięciostopniowy regulator transformatorowy do regulacji wydatku wentylatorów z wbudowanym obwodem ochrony termicznej silnika z czujnikiem TK. Zadziałanie czujnika TK powoduje wyłączenie zasilania przez regulator. Wartość napięcia wyjściowego (na zaciskach U1;V1;W1) zmienia się skokowo przez przełączanie pokrętłem na czołowej ściance obudowy. Regulator ma dwa pokrętła „A” oraz „B” (każde pokrętło umożliwia ustawienie jednego z 5 „biegów”). Przełączanie pomiędzy nastawami na pokrętłach A i B wykonuje się za pomocą zewnętrznych (bezpotencjałowych) styków przełączających podłączonych do zacisków regulatora oznaczonych 1-2-3. Styki te są przełączane przez urządzenie sterujące, np. zegar.

UWAGA: Nie wolno łączyć ze sobą zacisków 1 i 3. Nie wolno łączyć kilku regulatorów RTRDU równolegle do jednej pary styków przełączających.

Regulator ma dwa wyjścia sygnalizacyjne: N-L | oraz N-L / . Na wyjściu N-L | jest potencjał ~230V, jeżeli do regulatora doprowadzone jest zasilanie. Na wyjściu N-L / pojawia się potencjał ~230V jeżeli regulator pracuje. Wyjście to można użyć np. do sterownia przepustnicą itd.

Poza wejściem sterującym 1-2-3 regulator ma wejścia sterujące TK TK oraz RT-RT. Wejście TK-TK służy do podłączania czujnika TK silnika. Wyzwolenie TK (rozwarcie obwodu) powoduje wyłączenie regulatora. Reset regulatora wykonuje się przez wyłączenie (pokrętło ustawione na „0”) na około 10 s. Wejście RT-RT zmostkowane przy dostawie służy do zdalnego wyłączania regulatora. Przerwanie połączenia pomiędzy zaciskami RT-RT (np. przez termostat pokojowy) powoduje wyłączenie regulatora. Lampka na obudowie sygnalizuje pracę urządzenia. Wyłączenie regulatora (pokrętło ustawione na „0”, przerwa w obwodach RT-RT lub TK-TK)) powoduje odłączenie zasilania na wyjściach U1;V1;W1 oraz N-L / .

UWAGA: N-L | pozostaje pod napięciem!

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Natężenie
[A]
Stopień ochrony Napięcie
[V]
Masa
[kg]
Max moc rozpraszana
[W]
Nr artykułu
Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5
RTRDU 2 2,00 IP 21
90 140 180 230 400 8,00 40 5945
RTRDU 4 4,00 IP 21
12,00 75 5946
RTRDU 7 7,00 IP 21
16,50 110 5947

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
Typ Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Głębokość
[mm]
RTRDU 2
270

323

163
RTRDU 4
270 323 163
RTRDU 7
270 323 163

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev