S-ZEx/edn
dla wentylatorów przeciwwybuchowych

Zestaw rozruchowy S-ZEx/edn<br/>dla wentylatorów przeciwwybuchowych
Zestaw rozruchowy S-ZEx/edn
dla wentylatorów przeciwwybuchowych
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Przeznaczeniem zestawu rozruchowego jest prawidłowe zabezpieczenie silnika przeciwwybuchowego budowy wzmocnionej lub ognioszczelnej (A/B) napędzającego wentylator przeciwwybuchowy. Produkowany przez nas zestaw sterowniczo - zabezpieczający spełnia wymogi bezpiecznej pracy wentylatora przeciwwybuchowego co potwierdza orzeczenie KOPALNI DOŚWIADCZALNEJ BARBARA nr KDB 94.502W załącznik 5. Zestaw może być zabudowany tylko w pomieszczeniach i strefach nie zagrożonych wybuchem. Temperatura pracy zestawu -5 ÷ 40 oC. Stopień ochrony IP 65.

Funkcje zestawu:

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe chronią przed skutkami zwarć elektrycznych, przeciążeń i pracy jednofazowej. W stanie zimnym wyzwalacz termiczny wyłącza silnik spod napięcia w czasie krótszym od czasu nagrzania silnika tE przy przepływie prądu równego rozruchowemu. Jest to potwierdzone w zaświadczeniu producenta zastosowanego wyłącznika. Zastosowany wyłącznik Nbs25 symbol QM1 oznacza się niezmiennością charakterystyki w czasie eksploatacji. Nie są wymagane zabezpieczenia nadmiarowo prądowe ograniczające czas nagrzania uzwojenia prądem rozruchowym silnika przeciwwybuchowego w osłonie ognioszczelnej, zabudowanego w wentylatorze DAExA/B 400.

Zdalne sterowanie

Silnik wentylatora może być sterowany start / stop przyciskami sterowniczymi przeciwwybuchowymi S1 i S2 zabudowanymi w strefie zagrożenia wybuchem. Przyciski sterownicze należy podłączyć do złączek nr 11-8-7 schemat 1 i 1A.

Podłączenie blokad urządzeń technologicznych

W celu zapewnienia wentylacji na stanowisku pracy należy ruch urządzeń technologicznych uzależnić od ruchu wentylatora. Powyższą zależność można osiągnąć wprowadzając styk K1 przez złączki 33 i 34 do obwodu urządzeń technologicznych.

Obwody automatycznego wyłączania wentylatora od urządzeń sygnalizacji p.poż.

Zadziałnie urządzenia sygnalizacji p.poż. otwiera styk E który powoduje:

 • zatrzymanie wentylatora w obwodzie stycznika K2 i KM1;
 • zaświecenie się lampki alarmowej HF koloru czerwonego;
 • zgaśnięcie lampki HB ruch wentylatora;

Osłona aparatury

Aparatura sterowniczo zabezpieczająca jest zabudowana w rozdzielni natynkowej IP 65, 24 modułowej firmy ABB. Zadziałanie wyłącznika QM1 i lampek sygnalizacyjnych jest widoczne przez przezroczystą szybę drzwi. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy silnika konstrukcja rozdzielni gwarantuje bezpieczny dostęp do główek bezpiecznikowych i do przycisków wyłącznika. Przewody zewnętrzne mocy i sterowania przewiduje się doprowadzić z listwy złączek firmy WAGO typ 264 zabudowanej w rozdzielni, przez cztery dławnice DP16H, IP 68.

Układ kontroli automatycznego wyłączania wentylatora

Układ automatycznego wyłączania wentylatora działa prawidłowo, jeżeli w czasie ruchu wentylatora po naciśnięciu przycisku SG nastąpi zatrzymanie wentylatora i zaświeci się lampka alarmowa HF.

 

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Sieć 3N ~ 50Hz/TN400/230V
Napięcie sterowania [V]
230V prądu przemiennego
Kategoria użytkowania AC3
Temperatura otoczenia [oC] -5 ÷ +40
Przyłączalność przewodów do 2,5 mm2 Cu
Obwody mocy i sterowania 1,5 mm2 Cu 450/750V
Zabezpieczenie zwarciowe obwodu sterowania
bezpiecznik topikowy 2A
Masa [kg] 2,50
Stopień ochrony IP 65
Trwałość mechaniczna aparatury sterowniczej 106 cykli
Maksymalna częstość łączeń (AC3) przy sterowaniu zdalnym 106 cykli

 

Tabela doboru zestawu i nastawień zabezpieczeń silnika przeciwwybuchowego trójfazowego jednobiegowego i doboru zabezpieczeń instalacji ()3x400V
Typ
Prędkość 
obrotowa
[1/min]

Typ
silnika
Producent
Moc
[kW]

Czas
nagrzewania
[s]
Nastawy prądowe zabezpieczeń Typ zestawu
Zakres wyzwalacza
termicznego wyłącznika
[A]
Prąd

JN
[A]
Nastawa prądowa wyzwalacza termicznego
[A]
   DAExC-160 1400 ExSKg-63-4A
BESEL
0,12 50,30 0,40 - 0,63
0,50
0,55
S-ZEx/0,4-0,63/e
900 ExSKg-63-6B
BESEL
0,06 70,50 0,40 - 0,63
0,55
0,60
S-ZEx/0,4-0,63/e
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 150,00 0,63 - 1,00
0,78
0,85
S-ZEx/0,63-1,0/e
   DAExC-250 1400 ExSKg-80-4A
BESEL
0,55 16,50 1,60 - 2,50
1,60
1,80
S-ZEx/1,6-2,50/e
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 26,00 0,63 - 1,00
0,80
0,90
S-ZEx/10,63-1,0/e
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 150,00 0,63 - 1,00
0,78
0,85
S-ZEx/0,63-1,0/e
  DAExC-315 1400 ExSKg-80-4A
BESEL
0,55 16,50 1,60 - 2,50
1,60
1,80
S-ZEx/1,6-2,50/e
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 26,00 0,63 - 1,00
0,80
0,90
S-ZEx/0,63-1,0/e
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 150,00 0,63 - 1,00
0,78
0,85
S-ZEx/0,63-1,0/e
DAExC-315/MW 1400 ExSKh-80-4B
BESEL
0,75 20,00 1,60 - 2,50
2,10
2,30
S-ZEx/1,6-2,50/e
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 26,00 0,63 - 1,00
0,80
0,90
S-ZEx/0,63-1,00/e
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 150,00 0,63 - 1,00
0,78
0,85
S-ZEx/0,63-1,0/e
DAExC-400 900 KPER-100-L6 br VEMMotors 1,40 20,00 4,00 - 6,30
4,10
4,50
S-ZEx/4,0-6,3/e
700 KPER-100hx8 br VEMMotors 0,95 60,00 2,50 - 4,00
3,00
3,30
S-ZEx/2,5-4,0/e

Schematy podłączeń elektrycznych

Wykaz aparatury

 • QM1 - wyłącznik silnika

 • F1 - zabezpieczenie topikowe trójelementowe

 • F01 - zabezpieczenie obwodu sterowania

 • KM1 - stycznik silnika
 • S1/S2 - łączniki ręczne rozwierny i zwierny wyłącz/załącz wentylator

 • K1 - stycznik sterowania, sygnalizacji ruchu wentylatora
 • K2 - stycznik sterowania, sygnalizacji, automatycznego wyłączania wentylatora

 • HF - lampka sygnalizacji automatycznego wyłączenia wentylatora
 • HB - lampka sygnalizacji ruchu wentylatora

 • HG - lampka sygnalizacji gotowości do załączenia wentylatora

 • NeGN - Oznacza kolor zielony lampy sygnalizacyjnej neonowej

 • NeRD - Oznacza kolor czerwony lampy sygnalizacyjnej neonowej

 • SG - łącznik ręczny przyciskowy kontroli obwodu automatycznego wyłączania wentylatora
 

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev