Wentylator kanałowy TD ECOWATT

Wentylator kanałowy TD ECOWATT
Wentylator kanałowy TD ECOWATT
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

TD-ECOWATT przystosowany jest do pracy ciągłej zapewniając przy tym oszczędne zużycie energii. Przeznaczony jest do instalacji wymagających zastosowania Systemu Wentylacji Zależnej od Potrzeb (Demand Controlled Ventilation - DCV) związanej z zastosowaniem właściwych czujników czy regulatorów. Zwarta, kompaktowa konstrukcja wentylatorów TD, pozwala na stosowanie ich w instalacjach wentylacyjnych, np. w suficie podwieszanym.

Konstrukcja

Gama wentylatorów kanałowych TD, została poszerzona o nowy typ wentylatorów TD-ECOWATT z łożyskami kulkowymi oraz z silnikiem prądu stałego z elektronicznym komutatorem charakteryzującym się wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii. Obudowy wykonane są z tworzywa sztucznego, a moduł wentylatora. jest wymienny i łatwy w konserwacji. Urządzenia posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II.

Silnik elektryczny

Silnik w standardzie znamionowany na napięcie 90/260V - 50/60Hz, IP 44, przystosowany do napięciowej regulacji prędkości obrotowej od 10% do 100% prędkości znamionowej. Wszystkie silniki posiadają topikowe zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Zwarta, kompaktowa konstrukcja wentylatorów TD,
pozwala na stosowanie ich w instalacjach wentylacyjnych, np. w suficie podwieszanym.

Montaż

       
Przymocowanie
wspornika

Instalacja głównego modułu wentylatora
z puszką przyłączeniową zasilania

Przyłączenie przewodów
zasilania

Montaż kanałów
wentylacyjnych

 

 


 
Mocowanie na klipsy moduł wentylatora umożliwia
niezwykle łatwą konserwację bez konieczności
demontażu przewodu wentylacyjnego

Montaż w dowolnej części
kanału wentylacyjnego

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Moc
[W]
Natężenie
[A]
Wydajność max
[m3/h]
Temperatura otoczenia
[°C]
Poziom ciśnienia akustycznego*
[dB(A)]
Średnica nominalna
[mm]
Masa
[kg]
TD 160/100 ECOWATT 2650 10 0,07 190 60 34 100 1,40
TD 250/100 ECOWATT 2400 22 0,17 275 60 35 100 2,00
TD 350/125 ECOWATT 2420 22 0,17 360 60 34 125 2,00
TD 500/150 ECOWATT 2600 48 0,35 580 60 36 150 2,70
TD 800/200 ECOWATT 2360 105 0,75 1030 60 38 200 4,90

* mierzony z odległości 3 m od wentylatora

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

                                                             Q - wydajność wyrażona w m3/h i m3/s
                                                             Pst - ciśnienie statyczne w mm H2O i Pa
                                                             Suche powietrze w 20 oC i 760 mm Hg
                                                             Pomiary wykonane zgodnie z UNE 100-212-89 BS 848,
                                                             Part 1 ; AMCA210-85 y ASHRAE 51-1985

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
TypX
[mm]
A
[mm]
ΦB
[mm]
C
[mm]
ΦD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TD 250/100 ECOWATT 188,00 303,00 176,00 156,00 97,00 100,00 90,00 80,00 60,00
TD 350/125 ECOWATT 188,00 258,00 176,00 156,00 123,00 100,00 90,00 80,00 60,00

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Moc akustyczna wyrażona w dB(A), dla różnych częstotliwości, mierzona na wlocie, wylocie i emitowana, dla punktów pracy:

niskie ciśnienie (B),
średnie ciśnienie (M),
wysokie ciśnienie (A)

dla każdej krzywej wentylatora. Badania przeprowadzono zgodnie z ISO 13347-3:2004.

Poziom mocy akustycznej
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)]631252505001000200040008000razem
TD 160/100 ECOWATT WLOT   B    30  31 43 50 58 58 44 34 61
M 31 32 44 51 56 57 42 33 60
A 36 37 47 54 56 59 41 31 62
WYLOT B 29 29 40 51 56 56 45 34 60
M 30 30 39 52 56 56 43 33 60
A 32 36 40 54 55 53 43 33 59
EMITOWANY B 24 31 43 47 46 52 38 25 54
M 25 32 44 48 44 51 36 24 54
A 30 37 47 51 44 53 35 22 56
TD 250/100 ECOWATT WLOT B 26 32 44 57 55 53 45 36 60
M 27 32 46 55 55 53 44 36 60
A 28 33 46 54 55 53 44 36 59
WYLOT B 32 33 45 56 53 53 44 36 59
M 29 32 47 56 52 52 43 35 59
A 29 33 49 53 50 51 41 33 57
EMITOWANY B 23 29 44 50 50 50 39 29 55
M 24 29 46 48 50 50 38 29 55
A 25 30 46 47 50 50 38 29 55
TD 350/125 ECOWATT WLOT B 24 29 44 52 55 54 44 33 59
M 28 28 44 52 53 52 44 35 58
A 29 35 50 53 55 55 45 35 60
WYLOT B 32 33 46 56 55 54 43 34 60
M 29 30 45 55 53 52 43 34 59
A 31 35 50 56 52 52 42 33 59
EMITOWANY B 18 20 44 42 48 50 36 23 53
M 22 19 44 42 46 48 36 25 52
A 23 26 50 43 48 51 37 25 55
TD 500/150 ECOWATT WLOT B 26 36 53 56 58 64 58 50 67
M 26 34 50 55 57 51 55 48 64
A 26 37 53 58 59 51 56 48 65
WYLOT B 34 36 56 61 62 52 57 50 67
M 29 34 51 60 61 59 55 48 66
A 31 34 55 65 62 59 56 49 68
EMITOWANY B 18 24 51 37 45 55 43 35 57
M 18 22 48 36 44 52 40 33 54
A 18 25 51 39 46 52 41 33 55
TD 800/200 ECOWATT WLOT B 27 35 51 55 66 66 61 51 70
M 48 47 51 61 65 67 62 50 71
A 36 47 63 64 66 63 59 51 71
WYLOT B 48 47 51 61 65 67 62 50 71
M 40 39 49 62 65 65 59 48 69
A 36 43 61 68 67 65 60 51 72
EMITOWANY B 27 22 41 36 54 56 48 33 59
M 26 20 39 35 53 53 46 31 57
A 36 34 53 45 54 53 46 33 59

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev