Regulator TTC

Regulator TTC
Regulator TTC
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Kontroler nagrzewnic elektrycznych 3x400V

TTC 2000 jest trójfazowym regulatorem nagrzewnic elektrycznych z regulacją typu PWM. Regulator TTC zawiera triaki mocy załączające prąd obciążenia (max. 25A/fazę, dopuszczalne obciążenie niesymetryczne, minimalne obciążenie 2A/fazę). Dobór czasu załączenia do czasu wyłączenia nagrzewnicy zapewnia płynną regulację mocy oddawanej. Wbudowany regulator PI mżna skonfigurować do pracy z jednym czujnikiem wiodącym (czujnik kanałowy TG-K 330) albo z czujnikiem wiodącym pomieszczeniowym i czujnikiem limitu min i max temeratury nawiewu (TG-K 360).

UWAGA: ze względu na sposób działania TTC 2000 nie nadaje się do regulacji silników.

Funkcje: regulator załacza pulsacyjnie całą moc nagrzewnicy dobierając czas załączenia do czasu wyłączenia. Czas cyklu może się zmieniać w zakresie 6...120 sekund i jest dobierany automatycznie tak, aby uzyskać jak najlepszą regulację, stosownie do własności dynamicznych regulowanego obiektu. Do regulacji TTC 2000 może wykorzystać wbudowany regulator PI albo można zasterować go zewnętrznym sygnałem kontrolnym 0-10V DC.

Tryb regulacji tempratury nawiewu
: przy szybkich zmianach temperatury wiodącej TTC 2000 pracuje jako kontroler PI z ustalonym zakresem proporcjonalności 20K, i ustalonym czasem całkowania 120 sekund.

Tryb regulacji pomieszczenia: przy powolnych zmianach temperatury wiodącej TTC 2000 pracuje jako regulator P z ustalonym zakresem proporcjonalności 1,5 K. Przy regulacji z czujnikem pomieszczeniowym można ustalić limity minimalnej i maksymalnej temperatury nawiewu.

Regulacja większych nagrzewnic elektrycznych: jeżeli moc nagrzewnicy przekracza okoł 16 kW (3x400 V/25A) możliwe jest rozszerzenie układu TTC 2000 przez zastosowanie elementu TT-S1. Całą nagrzewnicę dzieli się na dwie (równe mocowo) sekcje. Pierwszą sekcją steruje TTC 2000 (regulacja PWM), drugą – stycznik załączany przez TT-S1 (regulacja on-off).

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Zasilanie [V] 230/400
Częstotliwość [Hz] 50
Prąd [A] 25
Max. prąd obciążenia [W] 10/17
Zakres nastaw temperatur [oC] 0 ÷ 30
Zakres nocnego obniżenia nastawy [oC] 0 ÷ 10
Temeratura otoczenia [oC] 0 ÷ 40
Klasa obudowy IP 30
Szerokość x wysokość x głębokość [mm] 160x207x94
Masa [kg] 1,80
Nr artykułu 5171

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev