Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N

Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N
Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Urządzenie  filtrowentylacyjne UFO-4-M/N jest przeznaczone do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Jest niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego ciecia metali lub podczas innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi 60° C. Urządzenia są wyposażone w filtry nabojowe z membraną teflonową, działającą na zasadzie  filtracji powierzchniowej, zatrzymującej nawet bardzo drobne cząsteczki pyłu o wielkości mniejszej niż 0,40 μm.

Budowa

Urządzenie składa się z jednej (UFO-4-M/N-1), dwóch (UFO-4-M/N-2) lub trzech komór  filtracyjnych (UFO-4-M/N-3) ustawionych pionowo jedna na drugiej. Na komorze  filtracyjnej zamontowany jest zespół wentylatora i tłumika. Komora filtracyjna osadzona jest na czworonożnej podstawie wyposażonej w komorę zsypową oraz pojemnik pyłów.

UFO-4-M/N-1 składa się z 1 komory filtracyjnej oraz wentylatora o wydajności nominalnej 5000 m3/h
UFO-4-M/N-2 składa się z 2 komór filtracyjnych oraz wentylatora o wydajności nominalnej 10000 m3/h
UFO-4-M/N-3 składa się z 3 komór filtracyjnych oraz wentylatora o wydajności nominalnej 15000 m3/h

Każda komora filtracyjna podzielona jest pionową przegrodą na dwie części:

– komorę filtrów – mieszczącą cztery samooczyszczające się  filtry nabojowe z membraną teflonową (skuteczność filtracji 99,90%)
– komorę elektrozaworów – mieszczącą zbiornik sprężonego powietrza zasilany z instalacji zewnętrznej o ciśnieniu 0,60 – 0,80 MPa oraz cztery elektrozwory służące do otrzepywania filtrów ze zgromadzonych pyłów za pomocą impulsów sprężonego powietrza - strzepywanie odbywa się automatycznie


Urządzenie UFO-4-M/N wyposażone jest w króćce przyłączeniowe:

– Króciec wlotowy Ø500 mm na każdej komorze filtracyjnej. Standardowo znajduje się on z prawej strony urządzenia, patrząc od strony komory filtracyjnej. Istnieje możliwość zamiany ścian bocznych w taki sposób, ze króciec wlotowy znajdzie się po lewej stronie.
– Króciec wylotowy 400×400 mm stanowiący wylot z tłumika. Króciec wylotowy może być podłączony do instalacji tłocznej lub też – w przypadku bezpośredniego wyrzutu powietrza do pomieszczenia – zaleca się uzbroić wylot 400×400 w dodatkowy tłumik z zestawem kształtek przyłączeniowych (kolano i reduktor).

Do urządzenia jest zamocowany zespół elektryczny służący do zasilania wentylatora i sterowania układem pneumatycznego strzepywania filtrów. Dodatkowym wyposażeniem, dostarczanym na oddzielne zamówienie, mogą być separatory typu SEP przeznaczone do wstępnego oczyszczania powietrza w przypadkach bardzo dużego zapylenia.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Moc
[kW]
Napięcie
[V]
Poziom ciśnienia akustycznego
[dB(A)]
Średnica króćca wlotowego
[mm]
Średnica króćca wylotowego
[mm]
Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza
MPa]
Filtry nabojowe (452F29)
[szt]
Pojemność pojemnika pyłów
[dm3]
Masa
[kg]
Nr artykułu
UFO-4-M/N-1 6,50 3x400 72 1xØ500 400x400 0,60 4 72 565 804U85
UFO-4-M/N-2 12,00 3x400 76 2xØ500 400x400 0,60 8 72 860 804U86
UFO-4-M/N-3 18,50 3x400 79 3xØ500 400x400 0,60 12 72 1200 804U87

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

Parametry techniczne
Typ Wydajność
[m3/h]
Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 5000 m3/h
[Pa]
Maksymalne podciśnienie
[Pa]
Maksymalna wydajność
[m3/h]
UFO-4-MN-1 5000 1300 4200 6300

Charakterystyki sporządzono dla filtrów nabojowych wstępnie zanieczyszczonych pyłami po wyspawaniu 1500 elektrod ER246-3,25x450

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary [mm]

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev