EOL 3F / EOL 1F / MULTIEOL

Układ sterujący EOL 3F / EOL 1F / MULTIEOL
Układ sterujący EOL 3F / EOL 1F / MULTIEOL
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Sterownik EOL 3F służy do sterowania trójfazowymi wentylatorami dachowymi typu FEN.

Sterownik EOL 1F służy do sterowania jednofazowymi wentylatorami dachowymi typu FEN.

Elektroniczny moduł sterujący EOL służy do sterowania jednego lub wielu wentylatorów napędzanych silnikami jednofazowymi lub trójfazowymi. Składa się on z modułu elektroniki oraz sondy pomiarowej.

W/w urządzenia realizują następujące funkcje:

 • załączanie i wyłączanie silnika wentylatora;
 • pracę silnika wentylatora w sposób ciągły (nie dotyczy modułu sterującego EOL);
 • pracę silnika wentylatora w trybie automatycznym, tj. załączenie w przypadku spadku ciągu naturalnego w przewodzie wentylacyjnym poniżej progu wyznaczonego przez użytkownika;
 • wyboru czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu automatycznym (w przedziale 3 - 30 min);
 • ciągłego pomiaru i wskazania prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;
 • sygnalizację pracy silnika wentylatora;
 • sygnalizację wybranego trybu pracy wentylatora (ciągła / automatyczna);
 • sygnalizację aktualnego wskazania miernika pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora;
 • moduł EOL przeznaczony jest do zabudowy w rozdzielniach wyposażonych w zabezpieczenie obwodu zasilania silnika wentylatora z którym moduł współpracuje. 

Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego MULTIEOL

Układ przeznaczony jest do sterowania grupą wentylatorów typu FEN napędzanych silnikami jednofazowymi lub trójfazowymi, układ dostarczany jest z kompletnym zabezpieczeniem elektrycznym każdego z silników wentylatorów z osobna. Układ MULTIEOL dostarczany jest na specjalne zamówienie.

EOL 1F
EOL 1F
EOL 3F
EOL 3F
Moduł sterujący EOL
Moduł sterujący EOL
Prawidłowe umieszczenie sondy w kanale wentylacyjnym
Prawidłowe umieszczenie sondy w kanale wentylacyjnym

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Budowa

Kompletny zestaw sterownika EOL 3F składa się z:

 • dziewięcio modułowej rozdzielnicy o stopniu ochrony IP 55 wyposażonej w:

  • elektroniczny moduł sterujący EOL;

  • bezpiecznik nadprądowy S301 (zabezpieczenie elektronicznego modułu sterującego);

  • wyłącznik silnikowy M250 (zabezpieczenie silnika wentylatora);

  • listwy PE;

  • komplet dławic bezgwintowych B13,5 i B25 oraz osłony śrub mocujących;

 • sondy pomiarowej wraz z dławikiem mocującym;

 • niniejszej instrukcji.

Kompletny zestaw sterownika EOL 1F składa się z:

 • cztero modułowej rozdzielnicy o stopniu ochrony IP 55 wyposażonej w:

  • elektroniczny moduł sterujący EOL;

  • bezpiecznik nadprądowy S301 (zabezpieczenie elektronicznego modułu sterującego);

  • listwę PE;

  • komplet dławic bezgwintowych B13,5 i B25 oraz osłony śrub mocujących;

 • sondy pomiarowej wraz z dławikiem mocującym;

 • niniejszej instrukcji.

Wszystkie użyte do budowy układu elementy posiadają znak bezpieczeństwa “B”.

Elektroniczny moduł sterujący posiada obudowę nalistwową trzy modułową wykonaną z NORYLU (UL94 VO), przystosowaną do montażu na typowej listwie DIN 35.

Na panelu sterowania umieszczone są:

 • analogowy wskaźnik [1] wskazujący w zależności od położenia przełącznika [3] aktualny przepływ w kanale wentylacyjnym bądź wartość ustawionego progu załączenia się silnika wentylatora;

 • przełącznik wyboru wskazań miernika [3];

 • przełącznik trybu pracy silnika wentylatora [5];

 • pokrętło nastawy progu załączenia się silnika wentylatora [9];

 • pokrętło nastawy czasu pracy silnika wentylatora [10] po załączeniu automatycznym;

 • dioda sygnalizująca pracę silnika wentylatora 1 x LED - niebieska [8];

 • diody sygnalizujące wybór trybu pracy sterownika i rodzaju wskazań miernika 4 x LED – zielona [2][4][6][7].

Po obu stronach obudowy umieszczone są zaciski obwodów wejściowych i wyjściowych sterownika z opisami. Integralną częścią sterownika jest sonda pomiarowa. W obudowie wykonanej z czarnego NORYLU o średnicy 12 mm i długości 240 mm zabudowany jest układ pomiarowy. Bazuje on na termistorach NTC typu 640 produkcji BC Components. W strefie pomiarowej sondy wykonane są trzy otwory o średnicy 3 mm, natomiast na końcu sondy znajduje się biały oznacznik o średnicy 3 mm. Wyprowadzenie sondy stanowi kabel o długości 2 mb.

Działanie

Sterownik EOL może pracować w dwóch trybach

Tryb ciągły - w tym trybie silnik wentylatora pracuje w sposób ciągły.

Tryb automatyczny - w tym trybie silnik wentylatora nie pracuje aż do momentu, w którym grawitacyjna prędkość powietrza w kanale wentylacyjnym nie obniży się do nastawionej wartości progowej. Po załączeniu wentylator będzie działał przez okres czasu. O wartości progowej jak również o czasie pracy wentylatora decyduje użytkownik. W przypadku, gdy po zakończeniu pracy wentylatora prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym będzie nadal niższa od wartości progowej, wentylator uruchomi się ponownie. Cykl ten powtarzać się będzie aż do momentu, w którym wartość naturalnego (grawitacyjnego) przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym będzie większa niż wcześniej nastawiona wartość progowa.

Panel przedni elektronicznego modułu sterującego

Opisy wejść i wyjść sterownika EOL 3F

[1L1][3L2][5L3][N][PE] - zasilanie sterownika;
[U][V][W][PE] - zasilanie silnika wentylatora;
[-] - wejście przewodu "-" sondy pomiarowej (żyła niebieska);
[0] - wejście przewodu "0" sondy pomiarowej (żyła żółto - zielona);
[+] - wejście przewodu "+" sondy pomiarowej (żyła brązowa);

 

 

Opisy wejść i wyjść sterownika EOL 1F

[L][N][PE] - zasilanie sterownika;
[A][N][PE] - zasilanie silnika wentylatora;
[-] - wejście przewodu "-" sondy pomiarowej;
[0] - wejście przewodu "0" sondy pomiarowej;
[+] - wejście przewodu "+" sondy pomiarowej;

 

 

Opisy wejść i wyjść modułu sterującego EOL

[L][N] - zasilanie sterownika;
[A][B] - styki przekaźnika;
[-] - wejście przewodu "-" sondy pomiarowej (żyła niebieska);
[0] - wejście przewodu "0" sondy pomiarowej (żyła żółto - zielona);
[+] - wejście przewodu "+" sondy pomiarowej (żyła brązowa);

Opis poszczególnych przełączników i pokręteł

 • pokrętło [9] z opisem "nastawa progu". Tym potencjometrem zmienia się wartość progu zadziałania wentylatora (od 0 m/s do 5 m/s) w trybie "automat";

 • pokrętło [10] z opisem "czas pracy". Tym potencjometrem zmienia się czas pracy (3 - 30 min) w trybie "automat";

 • przełącznik [3] w położeniu lewym – świeci się LED zielony [4] z opisem "przepływ". W tym wskazaniu miernik [1] pokazuje aktualną wartość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • przełącznik [3] w położeniu prawym – świeci się LED zielony [2] z opisem "próg". W tym wskazaniu miernik [1] pokazuje wartość progu, przy którym następuje samoczynne załączenie silnika wentylatora w trybie automatycznym;

 • przełącznik [5] w położeniu lewym – świeci się LED zielony [6] z opisem "ciągły". W tym trybie silnik wentylatora zostaje załączony bez względu na wartość prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • przełącznik [5] w położeniu prawym – świeci się LED zielony [7] z opisem "automat". W tym trybie załączenie się silnika wentylatora FEN uzależnione jest od wartości prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym i ustawionej wartości progowej.

Schematy podłączeń elektrycznych

EOL 3F EOL 1F


Parametry techniczne
  EOL 3F EOL 1F Moduł EOL
Napięcie [V] 3 x 400V AC
230V AC 220 (230) VAC +/- 10%
Pobór mocy elektronicznego modułu sterującego
5 VA 5 VA 5 VA
Temperatura pracy [oC] 0 ÷ +40 0 ÷ +40  0 ÷ +50
Maksymalny przekrój przewodów
2,5 mm2 1,5 mm2  2,5 mm2
Regulacja czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu
3 ÷ 30 min
3 ÷ 30 min  3 ÷ 30 min
Regulacja progu prędkości przepływu powietrza w kanale
0 ÷ 4 m/s
0 ÷ 4 m/s  0 ÷ 5 m/s
Wymiary zewnętrzne
szerokość x wysokość x głębokość [mm]
232 x 180 x 115
142 x 180 x 115  52 x 90 x 58
Masa [kg] 0,80 -  -
Wyposażenie w zabezpieczenia - wyłącznik automatyczny szybki F01-C1A
(strona wtórna - bezpiecznik termistorowy PTC
- wyłącznik silnik M250
- wyłącznik automatyczny szybki F01-C2A
(strona wtórna - bezpiecznik termistorowy PTC
- bezpiecznik termistorowy PTC 400mA
- wyłącznik automatyczny szybki do 2A
-bezpiecznik termistorowy PTC
Max długość trasy kablowej
sterownik - sonda
 - 50 mb  50 mb
Max długość trasy kablowej do silnika wentylatora  - 300 mb przy przewodach o przekroju 1,5 mm2 300 mb przy przewodach o przekroju 1,5 mm2
Obciążalność styków przełączalnych - - 5A / 220 VAC

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev