Wentylator promieniowy WWOax

Wentylator promieniowy WWOax
Wentylator promieniowy WWOax
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Wentylatory promieniowe WWOaxwysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznacznia. Stosowane są między innymi do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu spalin. Nadają się przede wszystkim do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,50 g/m³) o temperaturze do 500ºC (773 K).

Wszystkie typy wentylatorów typoszeregu WWOax są wykonywane:

- z napędem bezpośrednim, sprzęgłowym lub pasowym
- w ośmiu prawych i ośmiu lewych układach wylotu
- w wykonaniu: ciepłoodpornym, kwasoodpornym, chemoodpornym, przeciwwybuchowym.

Wyposażenie dodatkowe

- przepustnice
- wlotowe aparaty kierownicze (z napędem lub sterowane ręcznie)
- wibroizolatory
- podstawy amortyzacyjne
- wloty kanałowe
- kompensatory
- kraty wlotowe
- filtry
- czujnik temperatury łożysk
- przemiennik częstotliwości

Napędy wentylatorów

WWOax-63 napęd pasowy
WWOax-80 napęd pasowy i sprzęgłowy
WWOax-100 napęd pasowy i sprzęgłowy
WWOax-125 napęd sprzęgłowy
WWOax-200-630 napęd bezpośredni i sprzęgłowy
WWOax-355-630 napęd bezpośredni i sprzęgłowy

Figury wentylatorów

Położenie obudowy spiralnej według PN-92/M-43011 i (według PN-78/M-43012). Układ określa się patrzac na wentylator od strony napędu. W () podano oznaczenia według PN-78/M-43012.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Moc
[kW]
Prędkość obrotowa
[1/min]
Wydajnośćmax
Sprężmax
[Pa]
Poziom ciśnienia akustycznego*
[dB(A)]
[m³/h] [m³/s]
wirnik "a" (b2=0,1786) - napęd bezpośredni i sprzęgłowy
WWOax-20 0,75 2800 1800 0,50 1050 91
WWOax-22,4 1,10 2880 2592 0,72 1390 92
WWOax-25 2,20 2880 3780 1,05 1800 96
0,55 1400 1800 0,50 410 70
WWOax-28 3,00 2880 5400 1,50 2300 98
0,55 1400 2700 0,75 530 73
WWOax-31,5 5,50 2880 7740 2,15 2810 102
0,75 1400 3780 1,05 670 76
WWOax-35,5 11,00 2880 10260 2,85 3600 105
1,10 1400 5040 1,40 800 77
0,55 900 3204 0,89 350 68
WWOax-40 18,50 2880 15300 4,25 4750 107
2,20 1400 7092 1,97 1080 78
0,75 945 5220 1,45 330 70
WWOax-45 30,00 2880 21600 6,00 5800 110
4,00 1400 10080 2,80 1380 85
1,10 940 7200 2,00 580 76
0,75 700 5220 1,45 330 73
WWOax-50 7,50 1400 15120 4,20 1800 89
2,20 945 9900 2,75 770 80
0,75 700 7380 2,05 425 77
WWOax-56 15,00 1400 22500 6,25 2380 94
4,00 945 14580 4,05 1050 87
1,50 700 7200 2,00 560 82
WWOax-63 22,00 1400 32400 9,00 3000 99
7,50 960 21240 5,90 1350 89
3,00 700 16200 4,50 710 82
Typ Moc
[kW]
Prędkość obrotowa
[1/min]
Wydajośćmax Sprężmax
[Pa]
Poziom ciśnienia akustycznego*
[dB(A)]
[m³/h] [m³/s]
wirnik "b" (b2=0,134) - napęd bezpośredni i sprzęgłowy
WWOax-35,5 7,50 2920 8640 2,40 3600 103
1,10 1415 4140 1,15 810 76
0,75 920 2700 0,75 340 68
WWOax-40 15,00 2940 12240 3,40 4900 106
1,50 1415 5832 1,62 1050 67
0,75 920 3960 1,10 460 70
WWOax-45 30,00 2955 17280 4,80 5900 108
3,00 1420 8280 2,30 1320 82
1,10 915 5760 1,60 600 75
WWOax-50 45,00 2960 25200 7,00 7500 114
5,50 1450 11880 3,30 1750 87
1,50 930 8280 2,30 750 79
0,75 695 5580 1,55 390 75
WWOax-56 11,00 1460 17100 4,75 2300 93
3,00 950 10800 3,00 910 84
1,50 705 7920 2,20 520 79
WWOax-63 18,50 1470 24120 6,70 2900 97
5,50 960 15300 4,25 1200 88
3,00 710 11520 3,20 670 82

* mierzony z odległości 1 m od wentylatora (nie pracującego w sieci)

Masy wentylatorów WWOax 20-125 (bez silnika)
Typ Napęd bezpośredni
[kg]
Napęd sprzęgłowy
[kg]
Masa koła wirnikowego
[kg]
Moment zamachowy koła wirnikowego
GD² [Nm²]
WWOax-20 24 43 3,2 1,0
WWOax-22,4 28 48 3,7 1,7
WWOax-25 37 57 6,2 2,5
WWOax-28 48 72 7,0 3,9
WWOax-31,5 65 96 13,0 7,6
WWOax-35,5 85 135 16,0 15,0
WWOax-40 105 165 27,0 30,0
WWOax-45 130 215 31,0 48,8
WWOax-45* 155 360 34,0 55,5
WWOax-50 190 270 36,0 68,0
WWOax-50* 260 390 39,0 74,0
WWOax-56 240 370 44,0 115,0
WWOax-63 325 460 58,0 180,0
WWOax-80 - 800 96,0 420,0
WWOax-100 - 2200 244,0 4100,0
WWOax-125 - 2900 450,0 6760,0

* wymiary dotyczą wentylatorów o prędkości obrotowej 3000 1/min

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

Spiętrzenie całkowite ΔPc w funkcji wydajności Qv przy η > 0,75

MD_OFERTAPL_WYMIARY

 

Wymiary charakterystyczne WWOax 20-45
Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Układ
wylotu
H
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
WWOax-20 570 480 332 210 wszystkie 355 160 200 200 400 362 280 820 500 582
WWOax-22,4 630 533 362 237 wszystkie 400 180 224 224 480 372 280 910 500 592
WWOax-25 697 590 407 257 wszystkie 450 200 250 250 585 382 280 980 500 602
WWOax-28 782 659 457 288 L2 (P2)
L4 (P4)
355 224 280 280 630 395 280 1000 500 615
pozostałe 500
WWOax-31,5 879 734 512 322 L2 (P2)
L4 (P4)
400 250 315 315 700 428 300 1130 610 738
pozostałe 560
WWOax-35,5 978 818 576 356 L2 (P2)
L4 (P4)
450 280 355 355 680

850*
443

513*
300

370*
1050

1350*
610

660*
753

803*
pozostałe 630
WWOax-40 1102 930 642 404 L0 (P0) 530 315 400 400 750

1000*
460

550*
300

390*
1200

1440*
650

810*
810

970*
L2 (P2) 460
L4 (P4) 410
L6 (P6) 650
L7 (P7) 560
WWOax-45 1240 1036 730 451 L0 (P0) 660 355 450 450 770

1140*
492

782*
310

600*
1300

2000*
650

1150*
832

1332*
L2 (P2) 530
L4 (P4) 460
L6 (P6) 730
L7 (P7) 6400

* wymiary dotyczą wentylatorów o prędkości obrotowej 3000 1/min

Wymiary charakterystyczne WWOax 50-63
Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Układ wylotu wentylatora
L0 (P0) L2 (P2) L4 (P4) L6 (P6) L7 (P7)
WWOax-50 1366 1150 800 500 660 580 500 800 710 400 500 500 1220 1970
WWOax-56 1525 1280 893 558 740 640 560 900 790 450 560 560 1070 1660
WWOax-63 1710 1440 1000 626 830 720 630 1000 890 500 630 630 1170 1760

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev