Wywietrzak dachowy WZEx

Wywietrzak dachowy WZEx
Wywietrzak dachowy WZEx
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Wywietrzaki dachowe zintegrowane WZEx to konstrukcja kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz wywietrznika właściwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który przy pomocy kanału zakończonego kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora, jak również zintensyfikować ją przy jego pracy.

Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana ciągła wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby włączana wentylacja mechaniczna (np. pomieszczenia z występującym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy wózków widłowych spalinowych, zajezdnie autobusowe itp.). Częstą potrzebą występującą w praktyce jest możliwość jednoczesnego wentylowania pomieszczeń produkcyjnych oraz występujących nad nimi pomieszczeń strychowych lub pustek stropodachowych. W takich sytuacjach kanał wentylacji mechanicznej może wyciągać powietrze z pomieszczeń niższych natomiast grawitacja pozwala na wentylację pomieszczeń strychowych.

Wytrzmałość temperaturowa wywietrzników do 60oC. Wywietrzniki w wykonaniu iskrobezpiecznym i również mogą być w wykonaniu kwasoodpornym.

Wywietrzaki w wykonaniu przeciwwybuchowym są wykonywane zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry eksploatacyjne silników przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej
napędzające wentylatory DAExC*
TypPrędkość
obrotowa
[1/min]
Dane znamionowe silnika
Typ
silnika
Producent
Moc
[kW]
Grupa
wybuch.
Klasa
temp.
Czas
nagrzewania
[s]
Krotność
prądu
rozrucho-
wego
[JA/JN]
Napięcie
[V]
Układ
połączeń
Prąd

JN
[A]
DAExC-160 1400 ExSKg-63-4A BESEL 0,12 II T3 50,30 3,40 400 0,50
900 ExSKg-63-6B BESEL 0,06 II T3 70,50 1,90 400 0,55 
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 II T3 150,00 2,50 400  0,78
DAExC-250 1400 ExSKg-80-4A
BESEL
0,55 II T3 16,50 3,40 400 1,60
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 II T3 26,00 2,80 400 0,80
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 II T3 150,00 2,50 400 0,78
DAExC-315 1400 ExSKg-80-4A
BESEL
0,55 II T3 16,50 3,40 400 1,60
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 II T3 26,00 2,80 400 0,80
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 II T3 150,00 2,50 400 0,78
DAExC-315/MW 1400 ExSKh-80-4B
BESEL
0,75 II T3 20,00 4,60 400 2,10
900 ExSKh-71-6A
BESEL
0,25 II T3 26,00 2,80 400 0,80
700 KPER-80-K8
VEM
0,18 II T3 150,00 2,50 400 0,78

* Stopień ochorny silnika IP 55

Przykładowa klasyfikacja występujących gazów i par wybuchowych
Klasa wybuchowości GRUPA ZAPŁOWOWA
T1 T2 T3 T4 T5 T6 
IIA aceton
alkohol metylowy
amoniak
benzen
chlorek metylu
chlorek winylu
chlorobenzen
etan
oksylen
kwas octowy
octan metylu
propan
tlenek węgla
toulen
alkohol etylowy
alkohol
propylowy
benzyna
n-butan
chlorek etylu
octan n-propylu
aldehyd krotonowy
cykloheksan
n-pentan
n-heksan
n-heptan
n-dekan
olej opałowy
     
IIB cyjanowodór
etylen
gaz miejski
propylen techniczny
butadien
eter dwumetylowy
etylobenzen
tlenek etylu
akroleina 1,4 oksan eteroetylowy   dwusiarczek węgla
IIC wodór acetylen        

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariance pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi. Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5 dBA.

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev