Wywietrzak dachowy WZs / WZk

Wywietrzak dachowy WZs/WZk
Wywietrzak dachowy WZs/WZk
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Wywietrzaki dachowe zintegrowane WZs,(k) to konstrukcja kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz wywietrznika właściwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który przy pomocy kanału zakończonego kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora, jak również zintensyfikować ją przy jego pracy.

Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana ciągła wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby włączana wentylacja mechaniczna (np. pomieszczenia z występującym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy wózków widłowych spalinowych, zajezdnie autobusowe itp.). Częstą potrzebą występującą w praktyce jest możliwość jednoczesnego wentylowania pomieszczeń produkcyjnych oraz występujących nad nimi pomieszczeń strychowych lub pustek stropodachowych. W takich sytuacjach kanał wentylacji mechanicznej może wyciągać powietrze z pomieszczeń niższych natomiast grawitacja pozwala na wentylację pomieszczeń strychowych.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry eksploatacyjne silników
napędzających wentylatory DAs,(k)
Typ Prędkość
obrotowa
[1/min]
Dane znamionowe silnika
Typ
silnika
Producent
Moc
[kW]
Krotność
prądu
rozruchowego
JA/JN
Napięcie
[V]
Układ połączeń Prąd
JN przy napięciu:
230V 400V
DAs,(k)-160 2800 SKh-71X-2A
BESEL
0,37 4,40 230/400 1,73 1,00
1400 SKg-63-4A
BESEL
0,12 3,20 230/400 0,70 0,40
900 SKg-63-6A
BESEL
0,09 1,90 230/400 0,80 0,45
700 SKh-63-8A
BESEL
0,04 1,70 230/400 0,60 0,45
1400 SEMKg-63-4A
BESEL
0,09 1,90 230  - 1,10 -
DAs,(k)-250 1400 SKh-71 4B
BESEL
0,37 3,70 230/400 2,10 1,20
900 Skh-71-6A
BESEL
0,18 2,60 230/400 1,30 0,75
700 Skg-63-8B
BESEL
0,06 1,70 230/400 0,80 0,45
1400 SEKh-71-4C
BESEL
0,55 2,30 230  - 4,20 -
DAs,(k)-315/B=140 1400 SKg-71-4C 0,55 3,75 230/400 3,50 2,00
900 SKh-71-6A
0,18 2,60 230/400 1,30 0,75
700 SKh-71-8A
0,09 1,90 230/400 1,30 0,75
1400 SEKh-71-4C 0,55 2,20 230 - 4,20 -
DAs,(k)-315/MW 1400 SKh-80-4B 0,75 4,00 230/400 3,50 2,00
900 SKh-71-6B 0,25 2,30 230/400 1,75 1,00
700 SKh-71-8B 0,12 1,90 230/400 1,25 0,70
1400 SEKh-80-4B 0,75 2,50 230 - 4,90 -

 

Tabela doboru wyłącznika i nastawień zabezpieczeń silnika trójfazowego
i doboru zabezpieczeń instalacji () 3x400 [V]
Typ Prędkość
obrotowa
[1/min]
Moc uzwojeń
silnika
[kW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń
Zakres
wyzwalacza
termicznego
wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
[A]
DAs,k-160 2800 0,37 1,00 - 1,60 1,25
1400 0,12 0,40 - 0,63 0,50
900 0,09 0,63 - 1,00 0,70
700 0,04 0,40 - 0,63 0,50
DAs,k-250 1400 0,37 1,00 - 1,60 1,50
900 0,18 0,63 - 1,00 1,00
700 0,06 0,40 - 0,63 0,65
DAs,k-315/B=140 1400 0,55 1,60 - 2,50 2,20
900 0,18 1,00 - 1,60 1,00
700 0,09 0,63 - 1,00 0,85
DAs,k-315/MW 1400 0,75 1,60 - 2,50 2,20
900 0,25 1,00 - 1,60 1,10
700 0,12 0,63 - 1,00 0,80

 

Tabela doboru wyłącznika silnika jednofazowego ~230V
i doboru nastawień zabezpieczeń instalacji
Typ Prędkość
obrotowa
[1/min]
Moc uzwojeń
silnika
[kW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń
Zakres
wyzwalacza
termicznego
 wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza 
termicznego
[A]
DAs,k-160 1400 0,09 1,00 - 1,60 1,20
DAs,k-250 1400 0,55 4,00 - 6,30 4,70
DAs,k-315 1400 0,55 4,00 - 6,30 4,60
DAs,k-315/MW 1400 0,75 4,00 - 6,30 5,50

MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariance pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi. Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5 dBA.

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev