Wywietrznik ZEFIR-140, 250
ZEFIR-140T, 250T

Wywietrznik dachowy ZEFIR- 140
Wywietrznik dachowy ZEFIR- 140
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Wywietrzniki dachowy ZEFIR to konstrukcja wywietrzników grawitacyjnych, całkowicie zabezpieczających kanał wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego. Zabezpiecza również przed przedostawaniem się do kanału wentylacyjnego wody deszczowej. Wykonany jest z trwałego i estetycznego laminatu poliestrowo-szklanego barwionego w sposób dowolny.

Zefir wykonany jest w całości z laminatu, kolory laminatu dostępne wg RAL - podstawowe kolory to brązowy 8017, niebieski 5015, popielaty 7035.

Odporność temperaturowa ZEFIRA to 60oC. Istnieje możliwość wykonania z laminatu winyloestrowego o odporności temperaturowej 100oC lub ze stali nierdzewnej.

Układy wywietrzników ZEFIR wykonujemy również w wykonaniu wieloelementowym na wspólnym kolektorze przykrywającym wyloty wentylacyjne z góry, jak również w układzie montażowym z typowymi rurami PVC Ø150mm oraz Ø250 mm.

Grawitacyjne wywietrzniki dachowe a problem nawiewania powietrza do wewnątrz kanałów wentylacyjnych budynków mieszkalnych.

Praktyka prowadzenia wentylacji naturalnej w budynkach mieszkalnych pozwala zauważyć często występujący problem nawiewania powietrza do mieszkań poprzez kanały wentylacyjne. Powodów tego niekorzystnego zjawiska jest kilka. Zasadniczo można je zawrzeć w czterech:

  • niekorzystna różnica temperatur;

  • zawirowania wiatru na zewnątrz budynków;

  • różnica ciśnień na powierzchniach budynku wywołanych wiatrem;

  • zawiewanie oraz podwiewanie wywietrzników

Przypadek pierwszy ma miejsce, gdy przy bezwietrznej pogodzie występuje znaczna różnica temperatur na niekorzyść gradientu temperatury dla konwekcji naturalnej, tj. na zewnątrz budynku jest dużo cieplej niż wewnątrz. Często się to zdarza w budynkach tzw. starego budownictwa, w których grubość ścian stanowi doskonały izolator termiczny i pomieszczenie nie nagrzewa się tak szybko jak następuje przyrost temperatury na zewnątrz. W tym jednak przypadku występujący problem, o ile nie jest zamontowany na obiekcie wentylator mechaniczny wywiewny, będzie istniał zawsze i wywietrznik grawitacyjny nie spełni swej roli (brak wiatru nie powoduje efektu wysysania powietrza z kanałów wentylacyjnych).

Co się jednak dzieje gdy wiatr występuje? Otóż może wystąpić problem nawiewania powietrza do kanału wentylacyjnego. Podczas przepływu wiatru, budynek mieszkalny stanowi przeszkodę na jego drodze, tym samym wiatr omijając go powoduje wystąpienie nadciśnienia po stronie jego napływu, oraz podciśnienia od strony zawietrznej budynku. Strefa podciśnienia na zewnątrz budynku, o ile jest wyższa od strefy podciśnienia występującej w miejscu zamontowania wywietrzników dachowych, powoduje przepływ powietrza do mieszkań celem naturalnego jej wyrównania. Istotne jest więc, aby powietrze przepływając przez, lub opływając wywietrznik dachowy powodowało w kanale wywietrznika podciśnienie wyższe od tego, które występuje na zewnątrz budynku. Jest to jeden bardzo ważny argument, następnym argumentem jest aby to podciśnienie utrzymywało się również na podobnym poziomie w przypadku zawirowań wstępujących, gdy za budynkiem wysokim od strony naporu wiatru stoi budynek niższy.
Wreszcie trzecie kryterium poprawnej pracy - wywietrznik grawitacyjny musi uniemożliwiać przedostawanie się wiatru do kanału wentylacyjnego w przypadku gdy kierunek wiatru odbiega od prostopadłego do płaszczyzny wywietrznika, czyli mówiąc krótko gdy kierunek wiatru jest wznoszący lub opadający w kierunku wywietrznika. Analiza tych problemów skłoniła nas do skonstruowania rodziny nowych wywietrzników dachowych - ZEFIR. Badane urządzenie poddano, w tunelu aerodynamicznym, działaniu powietrza z prędkością 10-70 km/h (2,8-20 m/s). Określając efektywną wydajność wywietrznika w funkcji prędkości wiatru uzyskano wykres, który przedstawiono w zakładce "Charaketerystyki".

Jest to charakterystyka wypływu powietrza z wywietrznika przy prostopadłym uderzeniu wiatru na jego konstrukcję.
Następnie obracając urządzenie względem strugi napływającego powietrza, sprawdzano czy występuje niekorzystne zjawisko nawiewania.
Wizualizację badań przedstawiono poniżej w postaci zdjęć, na których wyraźnie widać, że strugi powietrza w żadnym z analizowanych przypadków nie kierują się do wewnątrz kanału wentylacyjnego.
Potwierdzają to również wyniki pomiarów podciśnienia występującego w kanale dolotowym wywietrznika.
Przedstawiono to w formie wizualnej na rysunku poniżej. Widać wyraźnie, że różne kierunki wzajemnego kąta padania wiatru i usytuowania wywietrznika ZEFIR wskazują na występowanie podciśnienia we wszystkich rozważanych wariantach. Warto również dodać, że konstrukcja urządzenia uniemożliwia przedostawanie się wody deszczowej do wewnątrz kanału wentylacyjnego, a materiał z którego wykonano urządzenie (laminat poliestrowo-szklany) gwarantuje jego trwałość i całkowitą odporność na korozjotwórczy wpływ atmosfery.

Zachowanie się powietrza wywiewanego przez wywietrznik ZEFIR
pod wpływem wiatru owiewającego wywietrznik pod różnymi kątami

Badania temperatury spalin wylotowych z kanału spalinowego w typowych kominkach domowych wykazały, że temperatura dochodząc do wartości > 270oC, a w pewnych szczególnych przypadkach nawet do 400oC całkowicie eliminuje możliwości wykonania urządzenia z laminatów, gdyż maksymalna odporność tych tworzyw przy obecnej dostępności żywic wynosi 250oC. Stąd też wprowadzono do oferty handlowej urządzenie o identycznych parametrach jak ZEFIR-140 i ZEFIR-250, lecz wykonane ze stali nierdzewnej, której odporność temperaturowa całkowicie zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę urządzeń. Konstrukcja ZEFIRA w tym przypadku wydatnie ułatwia rozpalenie oraz eliminuje zjawisko dymienia kominka do pomieszczenia, w którym jest zabudowany.

ZEFIR na podstawie / ZEFIR PVC
ZEFIR na podstawie / ZEFIR PVC
ZEFIR T
ZEFIR T
ZEFIR - układy nietypowe
ZEFIR - układy nietypowe
Schemat pracy ZEFIR T
Schemat pracy ZEFIR T
Schemat pracy ZEFIR
Schemat pracy ZEFIR

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev