Zegarowe układy sterujące - "ZEUS"

Układ sterujący zegarowy - "ZEUS"
Układ sterujący zegarowy - "ZEUS"
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

W przypadku, gdy istnieje potrzeba pracy wentylatorów dachowych w określonych godzinach doby, należy zastosować Zegarowy Układ Sterujący ZEUS. Układ ten oprócz podstawowego zadania, jakim jest ochrona elektryczna silnika wentylatora, pozwala również użytkownikowi zaprogramować czas i okres pracy wentylatora w cyklu dobowym.

Układ sterujący ZEUS realizuje następujące funkcje:

 • załączanie i wyłączanie wentylatora;

 • zabezpieczenie silnika wentylatora;

 • czasowe sterowanie pracą wentylatora;

 • funkcja pracy ciągłej silnika wentylatora;

 • sygnalizację pracy silnika wentylatora;

 • sygnalizację awarii napędu;

 • sygnalizację wybranego trybu pracy wentylatora: ciągła / czasowa.

Zegarowy Układ Sterujący ZEUS może pracować w dwóch trybach:

 • tryb ciągły - w tym trybie silnik wentylatora pracuje w sposób ciągły;

 • tryb czasowy - w tym trybie moment załączenia i wyłączenia, a więc czas pracy wentylatora, nastawiany jest na zegarowym programatorze analogowym. Minimalny przedział czasowy możliwy do nastawy wynosi 15 minut.

W ofercie handlowej dostępne są następujące rodzaje układów:

 • ZEUS-s - przeznaczony do zabezpieczenia i sterowania jednobiegowymi wentylatorami dachowymi;

 • ZEUS-2b - przeznaczony do zabezpieczenia i sterowania dwubiegowymi wentylatorami dachowymi;

 • ZEUS-multi - przeznaczony do zabezpieczenia i sterowania grupą jednobiegowych lub dwubiegowych wentylatorów dachowych.

Układy ZEUS sprzedawane są jako zabudowane rozdzielnice natynkowe (IP 55) w oparciu o urządzenia firmy Legrand FAEL.

ZEUS-s
ZEUS-s
ZEUS-2b
ZEUS-2b
ZEUS-m
ZEUS-m

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Napięcie zasilające [V] 3 x 400V AC lub 1 x 230V AC
Wyposażenie w zabezpieczenia obwód sterowania - wyłącznik automatyczny szybki S 301 C1
silnik wentylatora dachowego - wyłącznik silnikowy M250 - prąd zadziałania wyzwalacza zwarciowego: 14 x I nastawa
Temperatura pracy [oC] 0 ÷ +40
Maksymalny przekrój przewodów [mm2] 4
Minimalny przedział czasu pracy wentylatora [min] 15
Wymiary zewnętrzne
szerokość x wysokość x głębokość [mm]
ZEUS-a: 312 x 251 x 14
ZEUS-2b: 312 x 376 x 143
ZEUS-multi: w zależności od ilości zabezpieczonych wentylatorów (max 402 x 566 x 148)

 

Schemat blokowy zegarowego układu sterującego ZEUS-s
Schemat blokowy zegarowego układu sterującego ZEUS-2b

Schemat blokowy zegarowego układu sterującego ZEUS-m

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE

dev