ZSS dla wentylatora jednobiegowego

Układ sterujący ZSS dla wentylatora jednobiegowego
Układ sterujący ZSS dla wentylatora jednobiegowego
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Układ sterowania samoczynnego ZSS przeznaczony jest do sterowania wentylatorem dachowym jednobiegowym w funkcji temperatury, wilgotności środowiska, prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym oraz do realizacji programu sterowania wybranego przekaźnika czasowego. Posiada również funkcję sterowania ręcznego start/stop przyciskami sterowniczymi.

Poza funkcjami sterowania zestaw służy do podłączenia silnika wentylatora do sieci elektrycznej, zabezpieczenia przed skutkami zwarć, przeciążeń, i pracy niepełnofazowej. Zabudowane zabezpieczenie topikowe dobezpiecza aparaturę do zdolności zwarciowej 50 kA. Umożliwia tworzenie widocznej przerwy w obwodach elektrycznych.

Zestaw samoczynnego sterowania wentylatorem dachowym wykonuje się w dwóch wersjach z napięciem sterowania 230V AC I 24V AC. Różne napięcia sterowania uwzględniają napięcia zasilania przetworników sygnału.

Aparatura sterowania zabezpieczająca przełącznik pracy i listwa zacisków sprężynowych zabudowana jest w rozdzielnicy 24 modułowej IP 65 firmy ABB nr 12754. Zadziałanie wyłącznika silnika i położenie łącznika rodzaju pracy może być kontrolowane przez przeźroczyste drzwi rozdzielnicy.

Zestaw samoczynnego sterowania grupą wentylatorów dachowych wykonywany jest na zamówienie w którym należy wyspecyfikować typy wentylatorów tworzących grupę oraz typ przetwornika sygnału wejściowego. Na podstawie specyfikacji producent dobierze właściwe wyposażenie zestawu samoczynnego sterowania oraz poda wymagane nastawy zabezpieczeń wraz ze schematem elektrycznym. Przykład sterowania grupą 4 wentylatorów przedstawiono na schematach załączonych w zakładce "Dane techniczne".

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Napięcie [V] 400V, sieć TN-S
Kategoria użytkowania AC3
Temperatura otoczenia [oC] -5 ÷ +40
Przyłączalność przewodów do 2,5 mm2 Cu
Pozycja pracy pionowa
Stopień ochrony
IP 65
Oprzewodowanie LqY1 1,5 mm2 i DY1x1,5 mm2

 

Wykaz zabezpieczeń obwodów
Określenie
obwodu
Zestaw samoczynnego sterowania wentylatorem
Napięcie sterowania 230V AC Napięcie sterowania 24 V AC
Obwód zasilania silnika Zabezpieczony trzypolowym bezpiecznikiem topikowym.
Wkładka topikowa qL jest dobrana do mocy silnika.
Zabezpieczony trzypolowym bezpiecznikiem topikowym. Wkładka topikowa qL jest dobrana do mocy silnika.
Wyłącznik silnikowy M 250. Dobór i wielkość nastawienia
winna być zgodna z poniższą tabelą.
Wyłącznik silnikowy M 250. Dobór i wielkość nastawienia winna być zgodna z poniższą tabelą.
Obwód sterowania Zabezpieczenie jednopolowym bezpiecznikiem topikowym. Wkładka topikowa qL2A. Zabezpieczenie wyłącznikiem M 250 o zakresie 0,25 - 0,40 A. Wyłącznik zabezpiecza transformator i sterowanie. Nastawienie 0,25 A

 

Wykaz współpracujących przetworników z sygnałem wyjściowym przekaźnikowym pracujących w trybie ON/OFF z ZSS
Typ zestawu
Typ przetwornika sygnału
wejściowego
Typ przetwornika sygnału
wyjściowego
ZSS/... /230V Regulator temperatury TROL 404 z czujnikiem temperatury IT-IE-1z Introl
Przełącznik prędkości powietrza EE56VB100. Prędkość powietrza 0,20 - 2,00 m/s E+E ELEKTRONIK Ges. mbH
Przełącznik prędkości powietrza EE55VB100. Prędkość powietrza 2,00 - 20,00 m/s
Sterowanie zgodne z programem przekaźnika czasowego FAEL F&F
ZSS/... /24V HIGROSTAT seria EE 14 10 - 95% RH E+E ELEKTRONIK Ges. mbH

 

Tabela doboru zestawu i nastawień zabezpieczeń silnika
trójfazowego i doboru zabezpieczeń instalacji ()3x400V
Typ Prędkość
obrotowa
[1/min]
Moc
[kW]
Nastawienie wyłącznika typ M250 Typ zestawu
Zakres
wyzwalacza
termicznego
[A]
Prąd zadziałania
wyzwalacza
elektromagnetycznego
J [A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
Jw [A]
DAs,(k)-160 2800 0,37 1,00 - 1,60 19,00 1,10 S-Z/1,0/3
1400 0,12 0,40 - 0,63 7,50 0,45 S-Z/0,4/3
900 0,09 0,63 - 1,00 12,00 0,50 S-Z/0,63/3
700 0,04 0,40 - 0,63 7,50 0,40 S-Z/0,4/3
DAs,(k)-200 1400 0,18 0,63 - 1,00 7,50 0,72 S-Z/0,63/3
900 0,09 0,63 - 1,00 12,00 0,50 S-Z/0,63/3
700 0,04 0,40 - 0,63 12,00 0,40 S-Z/0,4/3
DAs,(k)-250 1400 0,37 1,00 - 1,60 19,00 1,35 S-Z/1,0/3
900 0,18 1,00 - 1,60 19,00 0,85 S-Z/1,0/3
700 0,06 0,63 - 1,00 12,00 0,50 S-Z/0,63/3
DAs,(k)-315 1400 0,55 1,60 - 2,50 30,00 2,20 S-Z/1,6/3
900 0,18 0,63 - 1,00 19,00 0,85 S-Z/0,63/3
700 0,09 0,63 - 1,00 12,00 0,85 S-Z/0,63/3
DAs,(k)-315/MW 1400 0,75 1,60 - 2,50 30,00 2,20 S-Z/1,6/3
900 0,25 1,00 - 1,60 19,00 1,10 S-Z/1,0/3
700 0,12 0,63 - 1,00 12,00 0,80 S-Z/0,63/3
DAs,(k)-400 900 1,50 4,00 - 6,30 75,00 4,30 S-Z/4,0/3
700 0,75 2,50 - 4,00 48,00 2,50 S-Z/2,5/3
SILWENT-160 1400 0,12 0,40 - 0,63 7,50 0,50 S-Z/0,4/3
900 0,09 0,63 - 1,00 12,00 0,70 S-Z/0,63/3
700 0,04 0,40 - 0,63 7,50 0,50 S-Z/0,4/3
SILWENT-315 1400 1,50 4,00 - 6,30 75,00 4,70 S-Z/4,0/3
900 0,37 1,60 - 2,50 30,00 1,50 S-Z/1,0/3
700 0,18 1,00 - 1,60 19,00 1,10 S-Z/1,0/3
FEN-160 900 0,05 0,25 - 0,40 4,80 0,28 S-Z/0,25/3
FEN-250 900 0,15 0,63 - 1,00 12,00 0,66 S-Z/0,63/3
FEN-315 900 0,33 1,00 - 1,60 19,00 1,43 S-Z/1,0/3
SZTIL-160 1200 0,11 0,40 - 0,63 7,50 0,40 S-Z/0,4/3
900 0,05 0,25 - 0,40 4,80 0,28 S-Z/0,25/3
SZTIL-250 1200 0,31 1,00 - 1,60 12,00 1,00 S-Z/1,0/3
900 0,15 0,63 - 1,00 12,00 0,66 S-Z/0,63/3
SZTIL-315 1200 0,45 1,00 - 1,60 19,00 1,21 S-Z/1,0/3
900 0,15 0,63 - 1,00 12,00 0,66 S-Z/0,63/3
AKWILON-500 900 0,22 1,00 - 1,60 19,00 1,50 S-Z/1,0/3

Schematy podłączeń elektrycznych

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem trójfazowym wentylatora dachowego, napięcie sterowania 230V AC


Wykaz aparatury

 • F1 - zabezpieczenie topikowe 3 polowe

 • QM1 - wyłącznik silnikowy

 • KM1 - stycznik instalacyjny

 • H - lampka sygnalizacyjna

 • F01 - zabezpieczenie topikowe jednopolowe obwodu sterowania

 • Q2 - wyłącznik obwodu zasilania przetwornika sygnału

 • SQ - przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 - łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X - listwa złącz sprężynowych

 • X1 - zacisk rozgałęźny izolowany w obwodzie siłowym

 

Przez ustawienie przełącznika rodzaju pracy SQ w pozycji 1 lub 2 wybieramy rodzaj sterowania, a mianowicie pozycja 1 silnik wentylatora pracuje samoczynnie sterowany przetwornikiem sygnału czujnika, w pozycji 2 układ sterowania przełączony jest na sterowanie ręczne - start/stop. W pozycji 0 łącznika praca sterowania silnikiem wentylatora jest wyłączona. Aby wybrany rodzaj pracy został załączony obsługujący musi ustawić łącznik SQ1 potwierdzający rodzaj pracy w tym samym położeniu co przełącznik rodzaju pracy SQ.

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem trójfazowym wentylatora dachowego, napięcie sterowania 24V AC

Wykaz aparatury

 • F1 - zabezpieczenie topikowe 3 polowe

 • QM1 - wyłącznik silnikowy

 • KM1 - stycznik instalacyjny

 • H - lampka sygnalizacyjna

 • F2 - wyłącznik silnikowy, włączany do zabezpieczenia transformatora sterowniczego i do zabezpieczenia obwodów sterowania

 • T - transformator obwodów sterowania

 • SQ - przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 - łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X - listwa złącz sprężynowych

 • X1 - zacisk rozgałęźny izolowany w obwodzie siłowym

 • X2 - zacisk rozgałęźny izolowany w obwodzie sterowania

 

 

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem jednofazowym wentylatora dachowego, napięcie sterowania 230V AC

Wykaz aparatury

 • F1 - zabezpieczenie topikowe 1 polowe obwodu mocy

 • F01 - zabezpieczenie topikowe 1 polowe obwodu sterowania

 • QM1 - wyłącznik silnikowy

 • KM1 - stycznik instalacyjny
 • H - lampka sygnalizacyjna

 • Q2 - wyłącznik obwodu zasilania przetwornika sygnału

 • SQ - przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 - łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X - listwa złącz sprężynowych

 • X1 - zacisk rozgałęźny izolowany w obwodzie siłowym

 

 

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem jednofazowym wentylatora dachowego, napięcie sterowania 24V AC

Wykaz aparatury

 • F1 - zabezpieczenie topikowe 1 polowe obwodu mocy

 • F2 - wyłącznik silnikowy włączony do zabezpieczenia transformatora sterowniczego i do zabezpieczenia obwodów sterowania

 • QM1 - wyłącznik silnikowy

 • KM1 - stycznik instalacyjny
 • T - transformator obwodów sterowania

 • H - lampka sygnalizacyjna
 • SQ - przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 - łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X - listwa złącz sprężynowych

 • X1,2,3 - zaciski rozgałęźne izolowane

 

 

Schemat połączeń zewnętrznych samoczynnego sterowania grupą czterech wentylatorów w zależności od temperatury

Wykaz aparatury

 • F1 - zabezpieczenie topikowe 3 polowe

 • F01 - zabezpieczenie topikowe jednopolowe obwodu sterowania

 • QM1 ... 4 - wyłącznik silników czterech wentylatorów

 • KM1 - stycznik instalacyjny
 • H - lampka sygnalizacyjna

 • Q2 - wyłącznik obwodu zasilania
 • SQ - przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 - łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X - listwa złącz sprężynowych

Dopuszczalna sumaryczna moc podłączonych silników wentylatorów 5,5 kW

 

 

 

Schemat połączeń zewnętrznych samoczynnego sterowania grupą czterech wentylatorów w zależności od wilgotności środowiska

Wykaz aparatury

 • F1 - zabezpieczenie topikowe 3 polowe

 • Q0 - wyłącznik silnikowy włączony do zabezpieczenia transformatora sterowniczego i do zabezpieczenia obwodów sterowania

 • T - transformator obwodów sterowania

 • QM1 ... 4 - wyłącznik silników czterech wentylatorów
 • KM1 - stycznik instalacyjny

 • H - lampka sygnalizacyjna
 • Q2 - wyłącznik obwodów zasilania

 • SQ - przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy
 • SQ1 - łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X - listwa złącz sprężynowych

 • X1 - zaciski rozgałęźne izolowane

 

 

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania grupą czterech wentylatorów dachowych z silnikami trójfazowymi, napięcie sterowania 230V AC

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania grupą czterech wentylatorów dachowych z silnikami trójfazowymi, napięcie sterowania 24V AC


MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev