S-Z/P3 dla wentylatorów trójbiegowych

Zestaw rozruchowy S-Z/P3 dla wentylatorów trójbiegowych
Zestaw rozruchowy S-Z/P3 dla wentylatorów trójbiegowych
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zestawy rozruchowe S-Z/... /P3
dla wentylatorów trójbiegowych
typu DAs,(k)-200 P3, DAs,(k)-250 P3, DAs,(k)-315 P3

Przeznaczenie

Zestaw rozruchowy przeznaczony jest do podłączenia silnika wentylatora trójbiegowego do sieci elektrycznej przez zamocowanie obudowy zestawu do podłoża w miejscu obsługi, podłączeniu do listwy złącz sprężynowych przewodu sieci i dwóch przewodów pięciożyłowych zasilania silnika wentylatora. Trzema wyłącznikami zabezpieczony jest silnik trójbiegowy z połączonymi uzwojeniami w układzie Dahlangera przed skutkami zwarć elektrycznych, przeciążeń i pracy jednofazowej. Zestaw w wykonaniu przelotowym pozwala na zasilanie czterech silników wentylatorów połączonych po sobie. Przykład połączenia przelotowego pokazany jest na schemacie.

Budowa

W rozdzielni 12 modułowej IP 65 firmy ABB zabudowany jest łącznik z pozycją wyłączenia 0 i trzema pozycjami zmiany prędkości obrotowej wentylatora: pozycja 1 - 700 [1/min], pozycja 2 - 900 [1/min], pozycja 3 - 1400 [1/min]. Trzy wyłączniki zabezpieczające silnik ponumerowane  są zgodnie z pozycjami łącznika 1, 2 i 3. Listwa złącz sprężynowych służy do połączenia przewodu połączeń przelotowych sieci przez dławnice DP16H i dwóch przewodów podłączenia silnika przez oddzielne dławnice DP21H.

Obsługa

 

Do załączenia, wyłączania i zmiany prędkości obrotowej wentylatora służy czteropozycyjny łącznik. Łącznik zabudowany jest na szynie rozdzielnicy IP 65 firmy ABB. W celu wykonania czynności łączeniowych należy otworzyć przeźroczyste drzwi rozdzielnicy zamknięte zamkiem zatrzaskowym. Nie należy otwierać drzwi rozdzielnicy w chwili skierowania strumienia wody na rozdzielnicę zestawu. W przypadku zabudowania rozdzielnicy zestawu na zewnątrz pomieszczenia nie należy otwierać drzwi rozdzielnicy w chwili opadu deszczu i śniegu na czoło rozdzielnicy. Zadziałanie wyłączników i położenie łącznika może być kontrolowane przez przezroczyste drzwi. Konstrukcja rozdzielnicy zapewnia bezpieczny dostęp do czynności łączeniowych łącznikiem i wyłącznikiem.

Instalacja

Przewód sieci, dwa przewody zasilania silnika wentylatora i przewód przelotowego łączenia rozdzielnic należy podłączyć przez dławnice. W celu podłączenia przewodów do złącz sprężynowych należy z żył zdjąć izolację na długość 8-9 mm. Rozdzielnicę zestawu należy zamocować do podłoża w miejscu obsługi w sposób zależny od rodzaju podłoża kołkami rozporowymi z wkrętami o średnicy 5 mm, względnie śrubami o średnicy M5 w górnych otworach rozdzielnicy. W przypadku montażu na zewnątrz pomieszczeń zestaw należy zabudować pod zadaszeniem.

UWAGA:

Przed zdjęciem górnej pokrywy rozdzielnicy należy zdemontować sąsiadujące z łącznikiem osłonki. Po zmontowaniu rozdzielnicy należy osłonki zabudować celem zapewnienia należytej osłony styków przyłączeniowych łącznika.

S-Z P3
S-Z P3

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne*
Napięcie [V] 380 ... 400 V AC
Kategoria użytkowania AC3
Temperatura otoczenia [oC] -5 ÷ +35, na życzenie -20 ÷ +35
Przyłączalność przewodów do 2,5 mm2 Cu
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączalna
Ics/Icu = 6kA
Pozycja pracy
pionowa
Dławnice DP16H dla średnicy przewodu 9 - 14 mm2
DP16H dla średnicy przewodu 10 - 18 mm2
Stopień ochrony  IP 65
Masa zestawu [kg] 1,90

* oprzewodowanie zestawów przewodem Lg Y1x1,5 mm2

Tabela doboru zestawu i nastawień zabezpieczeń silnika
trójfazowego trójbiegowego i doboru zabezpieczeń instalacji ()3x400V
Typ Prędkość
obrotowa
[1/min]
Pozycja
łącznika
Moc
[kW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń
Typ zestawu
Zakres
wyzwalacza
termicznego
[A]
Prąd zadziałania
wyzwalacza
elektromagnetycznego
J [A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
Jw [A]
DAs,(k)-200/1400 P3
700 1 0,18 0,63 - 1,00 12,00 1,00 S-Z/0,63/1,0/1,6/P3
900 2 0,30 1,00 - 1,60 19,00 1,50
1400 3 0,75 1,60 - 2,50 30,00 2,20
DAs,(k)-250/1400 P3
700 1 0,18 0,63 - 1,00 12,00 1,00 S-Z/0,63/1,0/1,6/P3
900 2 0,30 1,00 - 1,60 19,00 1,50
1400 3 0,75 1,60 - 2,50 30,00 2,20
DAs,(k)-315/1400 P3
700 1 0,18 0,63 - 1,00 12,00 1,00 S-Z/0,63/1,0/1,6/P3
900 2 0,30 1,00 - 1,60 19,00 1,50
1400 3 0,75 1,60 - 2,50 30,00 2,20

Schematy podłączeń elektrycznych
MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev