Promocje

Zrób zakupy i zdobywaj nagrody !

1 .Nagrody są przyznawane za łączną kwotę zakupów produktów Venture Industries w czasie trwania promocji.
2. Promocja trwa od 30 września 2018r. 
do wyczerpania zapasów.
3.Dla celów podatkowych w przypadku otrzymania 
nagrody wystawiona zostanie faktura
 na kwotę 1 PLN netto.
4.W promocji uczestniczyć mogą firmy 
nieposiadające przeterminowanych zobowiązań wobec BUD-WENT Mieczysław Filipiak
5 . Wszystkie podane progi promocyjne są kwotami netto.
6 .Nagrody zostaną wręczone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia promocji.

Więcej