Zrób zakupy i zdobywaj nagrody !

Zrób zakupy i zdobywaj nagrody !

1 .Nagrody są przyznawane za łączną kwotę zakupów produktów Venture Industries w czasie trwania promocji.

2. Promocja trwa od 30 września 2018r. 

do wyczerpania zapasów.

3.Dla celów podatkowych w przypadku otrzymania 

nagrody wystawiona zostanie faktura

 na kwotę 1 PLN netto.

4.W promocji uczestniczyć mogą firmy 

nieposiadające przeterminowanych zobowiązań wobec BUD-WENT Mieczysław Filipiak

5 . Wszystkie podane progi promocyjne są kwotami netto.

6 .Nagrody zostaną wręczone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia promocji.